Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 23. AZ ÉN KÉPMÁSOMMÁ VÁLSZ

2019. május 23. 05:23 - Andre Lowoa

1994. július 10.

Béke legyen veled! Az imádság legyen mindennapi kenyered! Az töltse be szájadat! Szeretem hallgatni. én vagyok életed Kenyere. Mondd:

 

Mennyeknek Ura,
szenteld meg lelkemet, a Te lakóhelyedet,
hogy dicsõíthesselek Téged, Királyom!
Koronázd lelkemet szentséggel,
hogy istenségedben 1
országod és dicsõséged
örököse legyek.

 

Megígérem, hogy testvéreimért
áldozom életemet
és szabadító terved része leszek.
Teremtõm, a Tiéd vagyok,
Jézus Krisztus, a Tiéd vagyok,
Szentlélek, a Tiéd vagyok!
Amen.

 

Mibennünk, a Szentháromságban van a te hajlékod. Az Ecclesia újból életre kel.

Leányom, szeress engem, és élni fogsz. Egyél engem, és növekedni fogsz bennem. Igyál engem, és újból életre kelsz. Ha mindezt megteszed, az én képmásommá, a te Istened képmásává válsz. Tanítványom, szeretlek és megáló dalak. Jézus a Nevem: fogadd békémet!