Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 19. TÖRVÉNYEM A SZERETET TÖRVÉNYE

2019. május 19. 06:16 - Andre Lowoa

1994. június 24.
(Az ottawai kongresszuson)

(Mielõtt a fiatalokhoz szóltam, ezt az üzenetet kaptam, amelyet felolvastam elõttük:)

Ó Uram, életem, örömöm, Mosolyom, Teljességem, Sziklám, Üdvösségem, édes Gyötrelmem, irányítsd nyilaidat céltábládra! Azon az ösvényen, amelyet kijelöltél nekem, megtalállak Téged, a nyilaidért nyújtott jutalmat, és jártodban élõ vízzel töltöd meg lelkemet. Mit kérhetnék ennél többet?

Mutasd meg csodáimat és jóságomat e nyomorúságos nemzedéknek! Megdicsõítesz, valahányszor szeretettel ejted ki Nevemet. Szeretlek, tanítványom. Mondd meg nekik, 1 engedjék meg, hogy én legyek személyes Tanítójuk, Kísérõjük, Vezetõjük, Tanácsadójuk és elsõsorban Szent Társuk.

Törvényem a szeretet törvénye, törvényem a remény törvénye, de az ördög ellene mond az igazságnak. Gyermekem, ha úgy kívánod, saját ajkamról kaphatsz tanítást! Ne szégyeld meggyónni bûneidet! Örömmel bocsátok meg neked. Ki fogom mutatni szelídségemet gyengeséged iránt, mert irántad érzett szeretetem végtelen.

Mondom neked: hamarosan, igen hamar eljön Istenetek, hogy közöttetek éljen. Megáldalak mindegyikõtöket és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.


1 a fiataloknak,