Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 15. ÉN LEGYEK SZÁMODRA AZ ELSÕ!

2019. május 15. 07:20 - Andre Lowoa

1995. március 3.

Uram?

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled, gyermekem! Hallgass meg: Csodákat mûvelhetek semmiségedben, igazodj hát szabályaimhoz, és soha ne feledd el, miként munkálkodom! Õrizz a szívedben, és elnyered békémet! Soha ne feledd el azt, amit tegnap mondtam neked! én legyek számodra az elsõ, és add nekem idõd egy részét, hogy folytassam üzenetem leírását! Szerezz nekem örömet, és vésd szívedbe Nevemet! Jegyesed vagyok, és tisztelned kellene Nevemet!
Úgy viselkedjék körülötted mindenki, aki szintén szeretetóhimnuszomért munkálkodik, mintha már nem volnál közöttük! 1 Munkád gyümölcse az õ kezükben fog megsokszorozódni. 2 én, Jézus, veled vagyok.

Vassulám, helyezz engem minden elé és minden fölé a világban, hogy ne tûnjék oly nehéznek számûzetésed, mint most. Siess, gyermekem, és értsd meg, milyen értékes és milyen kedves vagy nekem! Barátod vagyok. Szeretettel és részvéttel tekintek rád. Sohasem foglak elhagyni. Bánj velem gyengéden azáltal, hogy buzgón és teljes szívbõl felelsz hívásaimra. Szeretlek Vassula, és én sohasem foglak elhagyni. Lelkemmel foglak megerõsíteni, én városom. Jöjj most, és jelöld meg magadat a kereszt jelével! 3
Jól van. Jöjj most!

 


1 Vagyis: lássanak munkához!
2 Megértettem, hogy az “Igaz élet Istenben” c. írásokról és a találkozókról van szó, amelyeken tanúságot tettem.
3 Keresztet vetettem