Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 7. JELENTKEZTEK A SZÜLÉS ELSÕ FÁJDALMAI

2019. május 07. 07:00 - Andre Lowoa

1988: augusztus 25.

Uram?

Én vagyok. Vassula, imádkozz azért, hogy visszatérjen a Szeretet, imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz újjászületéséért! Jelenlegi langyossága a szeretet lángjává változik, közömbössége buzgósággá és forró vággyá alakul, hogy megismerjen és kövessen engem. Hûtlensége hûséggé válik, szárazsága zöld legelõvé. Egyházam a tisztaság forrásává lesz, megvigasztalja bárányaimat, enyhíti szomjukat és oltalmazza õket. Bárányaim megtalálják benne azt a melegséget, amit egykor én adtam nekik. Szeretetet és békét fognak találni, vissza fognak térni. Imádkozz tehát Egyházam megújulásáért! Imádkozz azért, hogy teljességükben megértsék az Evangéliumokat, és hogy a kihagyott részeket visszategyék! Imádkozz gyermekem, hogy egyesítsék Egyházamat, és régi ruháiba öltöztessék! Imádkozz, hogy Szavaimat ne magyarázzák tévesen, ahogy most teszik! Ezek a téves magyarázatok olyanok számotokra, mint a mérgezett étel. Az én Ételem tiszta és tápláló. Imádkozz papjaimért, hogy teljesen megértsék útjaimat, azt az Utat, amely valóban én vagyok. Õk még nem értettek meg engem. Imádkozz, hbgy megvilágosodjanak. Ó gyermekem, imádkozz dicsõségemért, hogy végül újból dicsõítsék Szent Nevemet, és minden nemzet tisztelje!

Ó Jézus, mindez olyan távolinak tûnik, és eljöveteled még távolibbnak!

Leányom; fogadd békémet, lelkesen állj készen fogadásomra! Bizony mondom neked, hogy az órák elszállnak, szertefoszlanak, mint az árnyék, és ti már eljövetelem elsõ jelét tapasztaljátok. Már jelentkeznek a születés elsõ fájdalmai; de teremtésem kineveti, mint ostobaságot, és visszautasítja elsõ jeleimet. Nem akarják elhinni, hogy a szülési fájdalmak már megkezdõdtek! Ezért szenteld magadat nekem, gyermekem, és belõlem táplálkozz! Gondoskodom róla, hogy semmiben se legyen hiányod. Ne nézz se jobbra, se balra, jöjj egyenesen hozzám! Én vagyok az Úr. Tanítód és lelki vezetõd akarok maradni. A Bölcsességtõl tanulsz, tõlem tanulsz, és én tartom kezemben a Bölcsesség kulcsát. Egyet sem engedek be a “tudósok”- közül; csak a gyermekeknek adom oda, csak egyszerû gyermekeknek engédem meg, hogy belépjenek a Bölcsességhez és találkozzanak vele.

Köszönöm Jézusom!