Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

A jelenkorban élő tanítványaimnak óriási küldetés adatott 20170506

2019. május 05. 17:09 - Andre Lowoa

"Péter mindenkit kiküldött, majd térdre borulva imádkozott.

...
A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek."

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-05-06

 

 

"Azok, akik nem tudnak úgy élni, hogy halálos bűnt ne követnének el, és akiknek a lelke – mivel a sátán hatalmában tartja őket- nagyon megfeketedett, bár szükségük lenne arra, hogy megszabaduljanak ebből a szörnyű sötétségből, nem lesznek elég erősek, hogy ezt megtegyék. 

Ők szinte lehetetlennek fogják találni azt, hogy a segítségemet kérjék. Ők csakis az én szent és hűséges követőim imái által menthetők meg. 

A jelenkorban élő apostolaim egy óriási küldetést kaptak, amely egyenlő értékű-bár sokkal sürgetőbb- azzal, amelyet Apostolaimnak adtam Mennybemenetelemkor.

Nektek, követőimnek az a kötelességetek, hogy imáitok által felkészítsétek ezeket a lelkeket Új Paradicsomomra. Az imádság meg tudja őket téríteni."