Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 5. NYOMORÚSÁGOSSÁGOD ARRA KÉSZTETI IRGALMAMAT, HOGY BELEMERÍTSELEK

2019. május 05. 09:02 - Andre Lowoa

1994. október 20.

Uram?

ÉN VAGYOK. Látod Vassula, még mindig az a szándékom, hogy felemeljelek: Atyám és én meglátogattunk és neveltünk téged, igen! én emeltelek fel. Mondhatod-e, hogy tudásod emberektõl származik? Vagy onnan, hogy teológiát tanultál?

Dicsõség Istennek! Minden Tõled való, amit tanultam.

Atyám és én mûveink és kiválasztott szegényes eszközeink által továbbra is megbotránkoztatjuk társadalmatok filozófusait és kevélyeit. Gyönyörûségemet lelem abban, hogy tanítalak. Igen, mindig gyönyörûségemet lelem abban, ha nemes tudásomat adom neked. Ó Vassula! 1 Ha tudnád, milyen örömet szerez Atyámnak, hogy bölcsességet ad neked… Tudj ezekrõl az áldásokról! Ne mondd: “Hol van az én Jézusom?” Kedvesem, egész idõ alatt veled vagyok. Tekintetem állandóan rajtad van.

Engedd, hogy gondosan tovább képezzelek lelkileg! Engedd meg, hogy olykor elmeneküljek a világ gonoszsága elõl és megpihenjek a szívedben! A te csendességedben megpihenek. A te hûségedben én vagyok a Király, mert tiszteletet és dicséretet kapok. és a te szeretetedben megdicsõülök.

Uram, azzal hogy tanítasz, erõt adsz nekem. Megszólítasz, és szavaid felemelnek. Te vagy táplálékom. Miért adtad a világosság adományát egy ilyen nyomorúságos személynek?

Mert megdöbbentett nyomorúságosságod. Ha találtam volna valakit, aki gyengébb nálad, õt választottam volna. Nyomorúságosságod arra készteti irgalmamat, hogy belemerítselek. Nyomorúságosságod láttán fejemet rázom… nem találok nálad nyomorúságosabb és gyengébb teremtést… mert nincs is. Hogyan munkálkodhattam volna, ha sorra vetélytársakra találok benned? Egyet sem találok… és ha egy is jelentkezne, abban a pillanatban elsöpörném leheletemmel. Engedd meg tehát, hogy jobb kezedet az enyémben tartsam… Boldognak érzed magad, Vassula?

Igen! Nagyon!

Szeretlek, mert megengedted, hogy felvirágoztassalak és általad másokat is. Soha ne félj kedvesem! Ezért csupán annyit mondok neked, hogy szeress engem, írj és továbbra is dicsõíts meg tanúságtételeddel! én vagyok az “Igaz élet Istenben” üzenet Szerzõje, és ezt be fogom bizonyítani azáltal, hogy megjelenek képmásommal helyedben. Ezt az adományt adja Atyám neked és másoknak is.

 


1 Jézus sóhajtott.