Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával 20170505

2019. május 04. 17:37 - Andre Lowoa

"Szeretetemnek nincsenek határai.

Egyetlen férfi, nő vagy gyermek sincs, akiket kizárnék azon vágyakozásomból, hogy mindenkit szorosan Karjaimba zárjak. Egyetlen bűnös sincs kizárva."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-fogadjatok-szentlelkemet-csodalattal-es-halaval/

Vö.

“Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kideríti, hogy az új hit követői.

“H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
Vagy: Alleluja.

Zsolt 116,1.2.


http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-05-05

Kötelező anyag a maradék hadsereg vezetéséhez! Hogyan kell az emberek bizalmát megszerezni és/vagy visszaszerezni:
Magyarországról vitáztak - Echo Tv:


VÖ.:
"A „Jézus az emberiséghez” nevezett Imacsoportokat mindenhol létre kell hozni. Ezek szerves részei lesznek az alakulatnak és Maradék hadseregem irányításának a Földön."
 

"Amit nem vesznek észre az, hogy a Szentlélek szállt le rájuk, különösen a nyíltszívűekre, hogy csatlakozni tudjanak maradék Egyházamhoz a Földön.

Ők fogják majd azt az alapot alkotni, vagyis az Én szeretett követőim, akik engedelmességet, erős akaratot és tiszta szeretetet mutatnak a szívükben, amelyre Én most újra építem Egyházamat a Földön."

http://masodikeljovetel.hu/jezus-teljes-bunbocsanatert-teljes-bucsut-nyilvanit-ki