Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 1. A VILÁG HÁLÁTLAN A SZERETET IRÁNT

2019. május 01. 05:37 - Andre Lowoa

1990. január 26.

Béke legyen veled ! A Szeretet szeret téged. Szeretettel evangelizálj a Szeretetért! Mondd utánam e szavakat:

Uram és Királyom,
erõsíts meg
a készséges lelkületben!
Akkor utat mutatok
majd a tévelygõknek,
és megtérnek hozzád a bûnösök.
Amen. 1

Késõbb:

Örvendeztess meg engem, és maradj világosságomban! Én vagyok a Világosság. Imádkozz Vassulám, hogy azok a lelkek, akik megsebeznek engem, meglássák a világosságot, és megtanulják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól!
Hallgasd meg Édesanyámat!

Szívemet ma könnyek áztatják a sok bûn miatt. A világ hálátlan a Szeretet iránt. Sokak elõtt megjelenek, és könyörögve kiáltom feléjük {az emberiséghez}, hogy térjenek vissza Istenhez, és változtassák meg életüket, de csak nagyon kevesen teszik ezt meg igazán. Leányom, imádkozz ezekért a makacs lelkekért!

Imádkozom, Szûzanyám.

Megáldalak, és megáldom azokat is, akik értük imádkoznak.

 


1 Zsolt 51,14-15.