Április szeszélyes, bolondos hónap. Emberre is mondják: „Szeszélyes, mint az áprilisi idő.” A csízió azt tanácsolja: „Senki áprilisi szemmel ne tekintsen felebarátjára!” – azaz ne szeszélyeskedjen. Április, ez az emberemlékezet óta bolondnak, szeszélyesnek,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.30. 22:04

“Drága szeretett leányom, ez, a részemről, az Isten Báránya részéről történő beavatkozás, hogy feltárjam a világ számára ezeket az Üzeneteket, meg volt jövendölve. Közületek azok, akik követitek Isten Szavát, békében kell, hogy legyetek, mivel Én nem akarom, hogy eltávolodjatok Tőlem, mert…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.30. 18:05

""Most a Szentlélek ajándéka által milliók fognak átlátni a csalás álarcán, és ellenszegülni ennek a gonosz, a szabadkőművesek által irányított csoportnak." Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/halljatok-meg-hivasomat-es-keszuljetek-szentlelkem-kiaradasara/     "A zsinagóga…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.30. 17:10

Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.30. 08:20

A külső az, ami megfog, de a belső az, ami megtart. ADD URAMAdd Uram, hogy jó lehessek,sohase gyűlöljek, csak szeressek,virágot lássak télben, hóban,ne higgyek a rosszban, csak a jóban.A kenyérnek falatját megbecsüljem,a szenvedők könnyét töröljem,a holnaptól sose féljek,az embereknek jobb…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.30. 04:59

“Drága szeretett leányom, az Én Hatalmam soha nem fog meggyengülni; mint egy fény, halványabb lesz a sűrű köd közepette, de mindig látható lesz, még ha olyan gyenge lesz is, akár egy halvány pislákoló fény.   Amikor a világ újra megváltozik, mivel a gonosz szellem a megosztottságra megosztottságot…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.29. 18:07

“Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem.” … Szeretteim! Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.29. 17:21

VÁGYÓDJ AZ ATYA UTÁN! 1989: április 1. Jézus? Én vagyok. Engedd, hogy a Szeretet vezessen téged, ne figyelj a tudósokra! Olyanok, mint amilyenek az írástudók voltak az én idõmben. Szeretettel evangelizálj a Szeretetért! Éreztesd meg velük végtelen szeretetemet! Vágyódom utánad…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.29. 08:43

A barátság megsokszorozza az örömet, és felezi a bánatot. (Thomas Fuller) A békesség bizonyítja, hogy Isten jelen van a terveidben. A magunk személyében legyünk készek eltűrni és megbocsátani minden sérelmet: a magunk orcát tartsuk oda ütésre, a magunk felső ruháját engedjük oda annak, aki…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.29. 05:04

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.29. 01:03

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.29. 00:59

“Drága szeretett leányom, azért jövök ebben az időben, hogy figyelmeztesselek téged azok árulására, akik körülvesznek téged ebben a Küldetésben. Sokan kénytelenek lesznek hátat fordítani ennek a munkának, és neked egyáltalán nem szabad utánuk szaladnod. Én sem szaladtam soha azok után, akik üldöztek…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.28. 18:00

“Gyermekem, soha ne gondolj arra, hogy e különleges hívás magányossága miatt nincsenek megtérések. … Fontos elmondani azoknak a gyermekeknek, akik nem szánnak időt Fiam tiszteletére és vallásos gyakorlatra, hogy mi fog történni.” Szűz Mária: Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.28. 17:47

BESZÉLJ A FELTÁMADT KRISZTUSRÓL!   1997. április 12. Az én békémet adom neked, Vassula. Jöjj és hallgasd meg Szent Édesanyádat! Szûz Mária: A Magasságbeli valóban megszólított téged Szavával. Jöjj most, te, akire Isten rábízta üzenetét! Jöjj és írd! “Kristos annesti!” Alithos…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.28. 07:12

Egyszer ezeket a szavakat hallottam: ,,Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan irgalmamat!Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.28. 07:12

„A tapasztalat azt tanúsítja: a szeretet nem abban áll, hogy két ember egymás szemébe néz; hanem abban, hogy mindketten ugyanabba az irányba fordítják tekintetüket.”Saint-ExupéryAkik a szerelemben találkoznak egymással, akiknek az életében valamiképpen megelevenedik az Édenkert képe boldog…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.28. 02:29

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.28. 00:55

"Drága szeretett leányom, azért jövök ebben az időben, hogy figyelmeztesselek téged azok árulására, akik körülvesznek téged ebben a Küldetésben. Sokan kénytelenek lesznek hátat fordítani ennek a munkának, és neked egyáltalán nem szabad utánuk szaladnod. Én sem szaladtam soha azok után, akik üldöztek…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.27. 18:00

A Jelenések Könyvének első titka felfedi a Szabadkőművesek csoportjainak az Egyház elleni tervétOlvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-jelenesek-konyvenek-elso-titka-felfedi-a-szabadkomuvesek-csoportjainak-az-egyhaz-elleni-tervet/ "Ha ez a törekvés vagy mozgalom emberektől…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.27. 17:34

BENNED FOGJÁK LÁTNI ARCOMAT 1993. november 26. Afrika, Malawi-Blantyra Mindenható Uram, Te mondtad: “Olyan vagyok, mint a folyam mellékága, mint a csatorna, amely átszeli a kertet. êgy szóltam: öntözni akarom kertemet, locsolni akarom virágágyaimatí.” 1 Nyomorúságunk meghatotta…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.27. 09:08

Forrás: http://www.jesusmariasite.org/maria-explains-the-apocalypse/ Gyermekeim! A tetoválás egy pogány gyakorlat, mely ellentétes Isten Szent Igéjével.Tested a Szentlélek temploma. Nem szabad megfertőzni, megsemmisíteni vagy megégetni. Az összes testjelzés ellenségemtől származik és olyan gonosz…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.27. 06:07

A Biblia az élet könyve, az élet számára. (Steinberger) A hit nem jótéteményeket váró kancsal égre pillantás, hanem a lélek állapota, énünk beállítottsága Krisztussal, Krisztus iránt. (Luther Márton) A kobrának egy foga is elég ahhoz, hogy valakit megöljön. Egy kedvenc bűn éppen úgy…

Szerző: Andre Lowoa  2019.04.27. 01:13