Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Bármibe kerül is-Isten ki fogja hozni belőle!-Mondj jót róluk!

2019. április 28. 00:32 - Andre Lowoa

Bármibe kerül is

„Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.” (Példabeszédek 13:4)
A szorgalom kemény munkát, becsületességet, kitartást és kiválóságra törekvést foglal magában. Egy modern bibliafordításban így olvashatjuk: „A lusta emberek sokat akarnak, de keveset érnek el, azok azonban, akik keményen dolgoznak, jól fognak boldogulni” (Példabeszédek 13:4 NLT). Egy szakértő ezt mondta: „A sikert nem az hozza, ha 100%-kal jobb vagy versenytársadnál, hanem az, ha 1%-kal jobb vagy 100 különböző dologban.” Dale Dauten, gazdasági ügyekkel foglalkozó újságíró mondta: „Ha kreatív akarsz lenni munkahelyeden, hivatásodban vagy személyes életedben, csupán egyetlen kis lépés kell hozzá… az a bizonyos még egy lépés. Ha ismerős tervvel találkozol, csak kérdezd meg magadtól: »Van más lehetőség, más módszer is?«” A sikerhez többet kell tenned – többet, mint amennyit talán te magad szeretnél, többet, mint amennyit versenytársad tesz, többet, mint amennyire képesnek gondolod magad. William Arthus Ward így fogalmazott: „Többet akarok, mint csupán tartozni valahová – részese akarok lenni. Nem csupán törődni valakivel – valóban segíteni akarok. Nem csupán hinni fogok, de gyakorlatba ültetem hitemet. Nem csupán rendes akarok lenni, hanem jó. Többet fogok tenni, mint csupán megbocsátani – felejteni fogok. Nem csupán álmodozni, cselekedni fogok. Nem csupán tanítani, ösztönözni fogok. Nem csupán tanulni, gyarapodni akarok. Nem csupán adni, de szolgálni fogok. Nem csupán élni, növekedni fogok. Nem csupán szenvedni, de győzni fogok.” Nem érheted el célod a könnyebbik utat járva. Többet kell tenned. Meg kell tenned mindent, bármi legyen is az ára!Isten ki fogja hozni belőle!

„…Isten terve jóra fordította azt…” (1Mózes 50:20)

A második világháború előtt Josefina Guerrero Manila híres szépsége volt, fiatal, életvidám és egy gazdag orvostanhallgató felesége. Aztán 1941-ben kiderült, hogy leprás. Azonnal elkezdték a kezelését, de amikor Japán megszállta a Fülöp-szigeteket, minden leprakórházat kiürítettek. Betegsége ellenére Joey csatlakozott a földalatti mozgalomhoz, élelmiszert, ruhákat, gyógyszert csempészett és üzeneteket közvetített a hadifoglyoknak. Feltérképezte a vízparti erődítményeket és a légelhárító ütegek helyzetét. Amikor a gerillák felfedeztek egy újonnan telepített aknamezőt éppen ott, ahol a 37. hadosztály partraszállása volt tervezve, megkérték őt, hogy juttasson át egy üzenetet. A saját életével alig gondolva vánszorgott végig sokmérföldnyi ellenséges területen a hátára rögzített térképpel, míg biztonságban kézbesítette azt. Bátorsága miatt sok veszélyes akciót sikerült véghezvinni és az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma kitüntette őt a Szabadság Érdemrend ezüstpálmájával számtalan amerikai élet megmentéséért. Csodálatos módon Joey-t soha nem kapták el. Valójában a japán katonák rettegtek a Manila utcáin botorkáló rongyos kicsi asszonytól. És még amikor megállították is, akkor sem tartóztatták fel sokáig, mikor felismerték, hogy a pólyák és kötések előrehaladott leprát jelző sebeket takarnak. Müller György mondta: „Ezer megpróbáltatás közül nem csupán ötszáz szolgál javunkra, hanem kilencszázkilencvenkilenc plusz egy!” Amikor a Biblia azt mondja: „Isten úgy tervezte, hogy jó jöjjön ki belőle” (1Mózes 50:20 NKJV), ez azt jelenti, hogy semmilyen katasztrófa, betegség vagy késedelem nem tartja Őt vissza attól, hogy mindezt valami értékessé változtassa. Ha megérted, hogy Isten megbocsátja a múltadat, tudod, ismeri a jelened, és terve van a jövődre vonatkozóan, ez lehetővé teszi, hogy biztonságban járj, tudva, hogy semmi sem történhet veled, ami az Ő kegyelmének és szabadításának hatókörén kívül esne.MONDJ JÓT RÓLUK!

„Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.” (Lukács 6:27)

Amikor déliek elnöke, Jefferson Davis azt kérte Robert E. Lee tábornoktól, hogy mondja el a véleményét egy bizonyos tisztről, és elragadtatással nyilatkozott az illetőről. Egy jelenlévő tiszt csodálkozott Lee szavain, és azt mondta: „Tábornok úr, tudja ön, hogy az, akiről ilyen elismerően beszél az elnöknek, az ön legádázabb ellensége, és sohasem hagy ki egyetlen lehetőséget sem, amikor önt bírálhatja?” Lee így válaszolt: „Igen, tudom, de az elnök az én véleményemet kérdezte róla, nem az ő véleményét rólam.” Igaz jellem, együttérzés és bátorság kell ahhoz, hogy jót mondjunk bírálóinkról. De ha mégis megteszed, három dolog történik: 1) Saját értéked megnő. Mert azzal, hogy dicsérően nyilatkozol a másikról, megmutatod, hogy képes vagy felülemelkedni a bírálaton. 2) Elveszed az ellenfél kritikájának élét. Amikor az emberek hallják, hogy méltatod azt, aki bírált és megvetően nyilatkozott rólad, tisztelni fognak, és egészen másként néznek majd rád. 3) Az emberek igazságosnak és nagylelkűnek fognak tartani. Nem kerül nagy erőfeszítésbe, hogy egy kritikus megjegyzésre hasonló hangnemben válaszoljunk, de krisztusi jellem kell ahhoz, hogy a másik orcánkat is odatartsuk, és áldást mondjunk az illetőre. Jézus azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket! Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg! Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól el ne követeld vissza! És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!” (Lukács 6:27-31). Azt mondod, ez túl magas mérce? Jézus ezt tűzte ki, ezt gyakorolta egész életében, és ennek megélésére hív ma téged is.