Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

"Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem" 20170424

2019. április 23. 17:42 - Andre Lowoa

"A ti kötelességetek, hogy felébredjetek szendergéseitekből, és legyetek éberek Hívásomra.

Közületek csak azok fogják felismerni a Hangomat, akik valóban szeretnek Engem. Akár egy anyát, akit egy gyermek a sajátjának ismer fel, úgy nektek is, szeretett szolgáim, hívnotok kell Engem, mint egy csecsemő, hogy megnyugvást keressetek, mert Én vagyok az, szeretett Jézusotok, aki int nektek, hogy fogjátok meg a kezemet.

Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem!

Méltányoljátok hívásomat és halljátok meg azt, mert szükségem van rátok, hogy segítsetek Nekem nyájam lelkének a felkészítésében, még mielőtt a nagy csoda bekövetkezne.

Mennyire sírok rettenetes szomorúságomban, amikor tanúja vagyok annak, amint a fiatalok nevem említésére nevetnek, és gúnyosan kinevetik a többieket, akik nyilvánosan elismerik, hogy Létezem.

Mennyire szenvedek ismét a Keresztrefeszítés fájdalmától, amikor azokat látom, akik keresztényeknek vallják magukat, de visszautasítják, hogy tanításaimat nyilvánosan hirdessék, mert félnek attól, hogy nevetségessé válnak.

...

A világot becsapta a hazugságok királya. Egyedül csak Én hozhatok reményt és menthetem meg Isten gyermekeit attól a szörnyű sorstól, amely tervezés alatt van, hogy rémületet okozzon minden nemzeten keresztül, az erőteljes globális csoportok hadseregei által, beleértve azokat is, akik a Hamis próféta és az Antikrisztus ellenőrzése alatt állnak.

Minden figyelmeztetés, amelyet prófétámon, az Isteni Irgalmasság Máriáján, az utolsó idők prófétája által adtam, be fog következni.

Amíg ez meg nem történik, ne feledkezzetek meg arról, hogy hűségesek legyetek Hozzám, a ti Üdvözítőtökhöz, Jézus Krisztushoz. Szeretetem és vezetésem nélkül lehetetlennek fogjátok találni, hogy megmozdítsátok a hajót, amely az Én Egyházam a Földön.

Ébredjetek fel! Ne utasítsátok el Isten prófétáit!"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szent-szolgaimnak-a-kovetkezoket-mondom-ne-kovessetek-el-elodeitek-hibajat-akik-elutasitottak-engem-amikor-elso-alkalommal-jottem/

 

“Előénekes: Miért zúgolódnak a nemzetek, * miért szőnek hiú terveket a népek.

A föld királyai fölkelnek, † Összeesküdnek nagyjai * az Úr ellen és fölkentje ellen.
Bilincsüket törjük össze, * rázzuk le magunkról igájukat.

Hívek: Boldogok mindazok, * akik benned bíznak, Uram!
Most tehát, Urunk, tekints fenyegetőzésükre, és add meg nekünk, hogy teljes bizalommal hirdessük igédet! Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások, jelek és csodák történjenek szent Fiad, Jézus nevében!”

Amint így imádkoztak, megrendült a hely, ahol egybegyűltek. Mindnyájan elteltek Szentlélekkel, és bátor bizalommal hirdették az Isten igéjét.
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,23-31

 

...

„Bizony, bizony, mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába.

Jn 3,1-8"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-04-24