Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Segítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre 20170422

2019. április 21. 17:59 - Andre Lowoa

"Drága szeretett leányom, az emberiségnek tudnia kell, hogy már nincs messze az idő Számomra, hogy egy hitetlen világnak bemutassam Magam.

Isten minden gyermekének – akik jámbor hívők – hűsége által segítenie kell Nekem, szeretett Jézusuknak, felkészíteni a világot Második Eljövetelemre. 

Már oly sok idő volt adva a lelkek visszacsalogatására Szentséges Szívemhez.

Ez fontos volt ehhez, mert ezen idő nélkül, nagyon kevés lélek lenne képes belépni az Új Paradicsomomba.

Arra biztatom mindazokat, akik Szent Nevemben járnak, engedjétek meg Nekem, hogy vezesselek benneteket, és segítsek nektek Tanításaim igazságát hirdetni a világ minden sarkában.

Először egyszerű tanításomat prédikáljátok.

A felebaráti szeretet elvárandó mindazoktól, akik azt mondják, hogy az Én követőim.

Egyedül csak a Második Eljövetelemről beszéljetek.

Emlékeztessetek mindenkit, aki elítél benneteket, hogy dicsőséges visszatérésemre tett Ígéretem – ítélni élőket és holtakat –, még ennek a generációnak az életében beteljesedik."


Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/segitsetek-nekem-felkesziteni-a-vilagot-masodik-eljovetelemre/

 
Szűz Mária: Amikor úgy tűnik, gyerekek, hogy az idők nehezek és fájdalmasak számotokra, mindig hívjatok Engem

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-amikor-ugy-tunik-gyerekek-hogy-az-idok-nehezek-es-fajdalmasak-szamotokra-mindig-hivjatok-engem/

„Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”
...
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”