Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. április 21. MINDENKI HALLANI FOG, AKI HALLANI AKAR

2019. április 21. 09:16 - Andre Lowoa1996. május  Spanyolország

Uram?

Én vagyok. Támaszkodj rám! Szentséges Szívemben találd meg a békét, amit neked adok. Ne feledd, hogy veled vagyok! Leányom, ne hagyj egyetlen követ sem a helyén anélkül, hogy megfordítanád, nehogy egy napon az Atya és én így szóljunk hozzád: “Nem tettél meg mindent a legjobb tudásod szerint!” Azokat szeresd mindenek felett, akiknek szíve olyan messze van tõlem, mint Föld az égtõl. Fogd meg hatalmas kezemet, és ne félj! Mindenki hallani fog, aki hallani akar. Jöjj! IC Imádkozz, imádkozz, imádkozz! Imádkozni nem nehéz. Vassula, mondd: “Krisztus föltámadt!”

Úgy kellene mondanom, ahogy a szokás kívánja… 1

Igen! Mondd most! 2 … igen, feltámadtam. Légy gyönyörûségemre, és dicsérj engem! Virágom, Egyházam leánya, a te Krisztusod valóban feltámadt. Jöjj, megáldalak és veled együtt mindazokat, akiket kiválasztottam, hogy elkísérjenek téged. Végül majd megkapják jutalmukat. Atyám és én megáldjuk azokat a szíveket, és mondom nekik: terjesszék üzeneteinket, mert lelkeket mentenek…


1 A görögkeletiek húsvét után negyven napig így köszöntik egymást a hagyomány szerint: “Krisztus föltámadt!” A válasz: “Valóban föltámadt!” Jézus azt kívánta, hogy tartsam meg ezt a hagyományt.
2 Elmondtam.