Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. április 9. EGYESÍTENI AKAROM BÁRÁNYAIMAT

2019. április 09. 08:26 - Andre Lowoa

1988. március 8.

Péter! Ajtód elõtt állok. Dicsõítsd Testemet, egyesíteni akarom bárányaimat, még azokat is, amelyek nem e nyájból valók. Hívom õket, és õk ráismernek pásztoruk hangjára. Az órák gyorsan repülnek, és eljövetelem nagyon közel van. A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok, és országom olyan lesz a Földön is, mint a mennyben, mert az igazságosság, a szeretet és a béke árad ki rátok a mennybõl, teremtés!

Vassula, mivel most már tudod, milyen sok függ tõlem, a te Istenedtõl, akarsz-e többet imádkozni? Szeretem egyszerû szavaidat, mondd nekem: ,;Uram, szeretlek, Érted lélegzem, Érted mosolygok, Benned remélek, Benned hiszek, Te vagy örömöm, erõm és békém.” Igen, mondd ezt nekem, Szent Társadnak, oszd meg velem napjaidat!

Mennyire vágyom arra, hogy gyermekeim ráébredjenek jelenlétemre! Mindig, mindenütt, minden idõben mellettük vagyok. Ha erre ráébrednének, kevesebbszer esnének el, kevesebbszer vétkeznének.

Mondd meg nekik, azt kívánom, hogy legyenek velem meghitten. Jöjj, szeretlek, szeresd te is Tanítódat! Az én szájammal fogsz szólni, töviskoronám helyett a béke és a szeretet koszorúival koronázod Istenedet, és én, az Úr tisztaságot, szeretetet és békét árasztok teremtésemre mennyei csarnokomból. Kis gyermekem, fogadd Istenedtõl a békét. Én vezettelek és alakítottalak téged, Vassulám, és most erõsen fogd meg kezemet, mert velem együtt kell haladnod vérzõ Testem belsejébe. Kövess engem és fogadd meg, hogy nem nézel se jobbra, se balra, menj egyenesen elõre, hogy teljesíthesd feladatodat. Ne félj, széppé teszem lelkedet, alkalmassá arra, hogy távozásra késztesd és lefegyverezd ellenségeimet. Én, az Úr közöttetek vagyok, ajtótokban állok! Három koronát hoztam magammal, a béke koronáját, a szeretet koronáját és az igazságosság koronáját.