Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Az ég és a föld eggyé válik. Az egyik nem létezhet a másik nélkül 20170408

2019. április 07. 17:47 - Andre Lowoa

“Az emberi felfogás korlátoltsága miatt, senki sem ismerheti Terveimet a tizenkét nemzet összegyűjtéséről a Földön.

Nagyon sok csoda emberi kifejezésekkel megmagyarázhatatlan. Minden lélek nagy békét és örömet fog érezni, akik majd öröklik a jogot, hogy részesei legyenek Királyságomnak.

Meghasad a Szívem, amint látom a félelmet szemeitekben, amikor az utolsó időkre utalok.

Helyette azt kérném tőletek, hogy bízzatok mindannyiatok iránti nagy Szeretetemben, és tudnotok kell, hogy – Ígéretem szerint- ti valóban otthon lesztek Velem; és a szomorúság száműzve lesz mindörökre.

Az Új Paradicsom, amelyet megígértem, hamarosan ki lesz nyilatkoztatva az emberiség számára.

Egyetlen pillanatot se pazaroljatok a félelemre. Örüljetek. Örömmel várakozzatok a jövőtökre. Teljesen bízzatok meg Bennem”

Olvass tovább: http://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-eg-es-a-fold-eggye-valik-az-egyik-nem-letezhet-a-masik-nelkul/

VÖ.:

“Prófétája által szól az Úr: Én kiragadom Izrael fiait a népek közül, ahová elhurcolták őket. Összegyűjtöm őket mindenhonnan, és a saját földjükre vezetem őket.

Egy néppé teszem Őket országomban, és Izrael hegyein egy király kormányozza majd őket, és nem alkotnak többé két népet, és nem oszlanak többé két országra.

Vö.

https://vilagterkep.atlatszo.hu/2014/07/30/izrael-vs-palesztina-a-befejezes-forgatokonyvei/

 

Video:

http://www.watchmen.org/en/gatherings/upcoming/israel-global-gathering/

… Eljönnek és örömükben ujjonganak Sion hegyén, * az Úr javaiért hálát adni jönnek.

H: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
E: A leányok akkor örömükben körtáncot lejtenek, * az ifjak és öregek velük vigadnak.
Gyászukat örömre fordítom, * fájdalmukban megvigasztalom és felvidítom őket.
H: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.

Jer 31,10.11-12ab.13

Ők is ezen laknak majd, fiaik is, sőt fiaik fiai is, mindörökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük mindörökké.
A béke szövetségét kötöm velük, s ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet, örök időkre.”

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-04-08