Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. április 7. OSZTOZUNK SZENVEDÉSEMBEN

2019. április 07. 08:48 - Andre Lowoa

1990. március 2.

Jézus ismét találkozott velem szenvedésében és keresztjén.

A következõ célokért osztozunk szenvedésemben, gyermekem: a lelkek megtéréséért, engesztelésül mindazokért, akik elferdítik Szavamat; azokért a tanítókért, akik azt állítják, hogy nem támadtam fel Testemmel együtt; azokért, akik azzal fojtanak el, hogy megoszlást szítanak enyéim között; azért a kétszínûségért, ami azok között uralkodik, akik helytartómat körülveszik; azért a kétszínûségért, ami azok között uralkodik, akik békéért és egységért kiáltanak, de maguk nem tesznek érte semmit; azokért, akik elfojtják Szentlelkem hangját; és mindazokért, akik továbbra is nagy gonoszságban élnek az ég alatt. Kedvesem, adj elégtételt ezekért a lelkekért, akik óráról órára a Kálváriára visznek. Mindez az engesztelés nem lesz hiábavaló.

A Szeretet is veled lesz!1 Jöjj!

 


1 Jézus úgy értette, hogy amikor átélem ma délután szenvedését.