Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Legyen letisztult világnézeted-Nincs kárhoztatás Jézusban-Örömmel éld meg!

2019. április 05. 10:26 - Andre LowoaLegyen letisztult világnézeted

 

boat.jpg

„Állj ki mellettem a világ véleményével szemben, és akkor én is kiállok melletted Atyám előtt a mennyben. De ha megfutamodsz, gondolod, hogy fedezlek majd?” (Máté 10:32-33, MSG fordítás)

Ha kivételesen bátran szeretnél élni és kiállni Krisztusért, akkor meg kell tudnod határozni a világnézetedet - az alapot, amelyre a meggyőződéseid épülnek. Ugyanakkor ismerned kell a nem keresztény világnézeteket is, amelyek nap mint nap az odaadásodért versenyeznek. Íme négy népszerű világnézet:

Materializmus: a pénz a legfontosabb. Annak ellenére, hogy nem hoztunk magunkkal a világba semmit és nem is viszünk magunkkal semmit, a materializmus a gazdagsággal méri a sikert. Te viszont többre lettél teremtve az árucikkeknél! A Lukács 12:15 szerint: „Az élet nem abból áll, hogy sok mindened van.” (NIV fordítás). A világon a legjobb dolgok nem anyagi jellegűek.

Hedonizmus: minden jó, ami jó érzéssel tölt el. A hedonistáknak az élvezet az istenük. A céljuk, hogy az életet kényelemben töltsék és jól érezzék magukat. De az élet célja nem maga a boldogság – a boldogság egy melléktermék, amelyet akkor tapasztalsz, amikor megvalósítod az életcélt, amire elhívott Isten. A szent és Isten számára elválasztott élet eredménye a boldogság. „Akik csak azért élnek, hogy kielégítsék saját bűnös természetüket, romlást és halált aratnak majd abból a bűnös természetből. De akik azért élnek, hogy a Szellem tetszését keressék, örök életet fognak aratni a Szellemtől” (Galata 6:8, NLT ford.).

Individualizmus: az első az, amit én akarok. Amerika kőkemény individualizmusra épült, mostanra pedig narcisztikus kultúrává nőtte ki magát. Isten viszont nem arra teremtett, hogy önmagadnak élj! Ha követni akarod Jézust, félre kell tenned az önző törekvéseidet. A Róma 2:8 szerint: „azoknak, akik a maguk tetszésére élnek, akik elutasítják az igazságot és a gonoszságot követik, gyűlölet és harag jut majd”. Isten ellenáll az énközpontúságnak, mert Isten a szeretet − a szeretet pedig sohasem önző.

A politika mint vallás: több neves világi konferencián is beszéltem már, és a következőt fedeztem fel: a politika vallásként szolgál azoknak, akik nem ismerik Istent. Nincs semmi gond a politikával, de nem kellene, hogy a megváltódként tekints rá. „A mi állampolgárságunk a mennyben van. Onnan várjuk a Megváltót, az Úr Jézus Krisztust” (Filippi: 3:20). Igen, felelősségteljes állampolgárnak kell lennem − de elsősorban Istennek tartozom hűséggel, és csak azután a kormánynak.

Mit hoztak magukkal ezek a világnézetek? A kultúránk összeomlását, az iskoláink kritikus állapotát, korrupciót a vállalkozásainkban, káoszt a közigazgatásban, világiasságot a gyülekezeteinkben, zűrzavart a családjainkban és konfliktusokat a személyes életükben. Minden alkalommal, amikor nem a teremtőnk "kézikönyve" alapján cselekszünk, mi magunk szenvedünk sérülést. Nem Isten törvényei ellen vétünk, hanem önmagunk ellen.

Isten arra hívja a keresztényeket, hogy álljanak ki az Ő igazságáért a „világ véleményével szemben”, ezzel ellensúlyozva a ma uralkodó világnézeteket. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha jól meg vagy alapozva Isten Igéjében és kivételes bátorságra tettél szert a Vele való kapcsolatban. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Milyen konkrét módokon kért Isten arra, hogy szólalj fel a világban domináns véleményekkel szemben? Hogyan reagáltál?
  • Mit tehetsz azért, hogy olyan szilárd alapod legyen, amelyre ráépülhet a keresztény világnézeted?
Nincs kárhoztatás Jézusban


"Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy (Jézus) asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel." (Lukács 7: 37-38)

Ezen a héten egy ismerős történetet fogunk megnézni remélhetőleg egy új megvilágításból, amint arra használjuk, hogy megértsük a dicsőítés átformáló erejét.

A Lukács 7, két ember történetét meséli el; egy farizeusét és egy bűnös nőét, akik ugyanakkor találkoznak Jézussal. Mind a ketten érinthetetlenek.

Az asszony nem érinthető a vallásos emberek által, bűnének természete és nagysága miatt. A másik oldalon pedig ott van a farizeus, aki saját magát tette érinthetetlenné, mivel nem engedte, hogy megérintse őt más emberek törékenysége.

Egyikőjük át fog formálódni a Jézussal való találkozása során.

Tudjuk, hogy a farizeusok voltak a rossz fiúk Jézus életében. Ők voltak a vallásos rend zsarnokai Jézus idejében. Mindenkinek megmondták, hogy hogyan éljenek, ők azonban hírhedtek voltak képmutatásukról. Nem szerették Jézust, egyikük sem hívta meg házába őt.

Nem tudunk sokat a történetben szereplő asszonyról, csupán annyit, hogy bűnös életet élt. A Biblia nem részletezi a bűnét, ami Isten irántunk való szeretetének szépségét tükrözi.

Amikor bűnünkkel az Úrhoz jövünk, amikor megnyitjuk magunkat előtte, és elfogadjuk a megbocsátását, Ő nem hozza fel a bűnt nekünk újra és nem is írja le, hogy mindenki lássa azt. Megbocsátja, és így az megszűnik.

Ez az első lecke, amit szeretnék, hogy megérts ebből a történetből. Ha most éppen valamiféle bűntudattal vagy kárhoztatással küszködsz egy múltban történt dolog miatt amit már odavittél az Úr elé, mondom neked, hogy a kárhoztatás nem Istentől van! "Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak" (Róma 8:1). Isten nem fogja eszedbe juttatni és az orrod alá dörgölni a múltad bűneit.

Ha elfogadtad Jézus Krisztust mint Megváltódat és Uradat, akkor a bűneid meg vannak bocsátva és Isten többé nem emlékezik meg azokról. Ez az örömhír! És ez az alapja is a dicsőítés átformáló erejének.
Örömmel éld meg!


"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül." (Jakab 1:2-4)

Ez az áhítat Kay Warren új könyve -Choose Joy: Because Happiness Isn't Enough ("Válaszd Az Örömöt, Mert A Boldogság Nem Elég"- magyar nyelven még nem jelent meg)- alapján készült.

Nem lesz lehetőségünk rejtegetni vagy tettetni dolgokat, ha az életünk "bilije" kiborul.

Ha rossz hírt kapunk, vagy az egészségünkkel történik valami, ha valaki meghal, vagy anyagilag omlunk össze, minden nagy szavunk a hitről értéktelen.

Az számít, mit teszünk ilyen körülmények közt.

A Biblia azt írja Jakab levelének 1. részében, hogy a "hitünk próbája állhatatosságot eredményez" a nehéz körülményekben. Nem számít, hogy én mit mondok az örömmel és hittel telt életről. Amit tényleg hiszek, az mindenkinek nyilvánvaló - főleg nekem -, mikor nehéz idők jönnek.

Tehát mit tegyünk azokban a pillanatokban?

A Jakab 1-ben azt olvassuk: "Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek". Egy másik fordításban így olvashatjuk: "Mindig örömnek tartsátok, testvéreim...". Ha őszinte akarok lenni: elég ritkán van, hogy ez az első reakcióm! Valószínűleg egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor sikerült elsőre ajándéknak, vagy örömnek felfognom a nehéz helyzeteket.

Nem, olyan vagyok, mint te. Az első reakcióm általában düh, harag, csalódás vagy keserűség - nem öröm vagy hála a nehézségek "ajándékáért". Mikor így reagálok, csalódottá válok, belegondolva, hogy milyen messze kell még mennem, hogy érett nő lehessek Isten előtt.

De Jakab pontosan erről beszél. Utáljuk a folyamatokat, amik Krisztushoz hasonlóvá tesznek minket, mert van benne fájdalom, szomorúság, stressz és forrongás. Mégis, mindannyian szeretnénk a végkimenetelhez eljutni: lelkileg éretté válni. Jakab arról ír, hogy ne próbáljunk túl hamar kijutni a nehézségekből. Ha megtesszük, rövidre zárjuk a folyamatot és éretlen kisbabák maradunk.

Én nem akarok egy szellemi vagy érzelmi kisbaba lenni. És te? Azt akarom, hogy a hitéletem erős legyen, érett, fejlett. Hajlandó vagyok hagyni a megpróbáltatásoknak és bajoknak, hogy feltárják a hitéletem, hogy megtudjam hogyan maradhatok az ösvényen, amíg Isten nem végzi el a munkáját bennem végleg.

Szeretném, ha állhatatossá válhatnék, tökéletessé, minden fogyatkozás nélkül.

Beszéljetek róla

* Hogy engedted Istennek, hogy formáljon a próbák által mostanában?
* Szerinted mit jelent "teljes örömnek tartani" a próbákat?