Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

A Húsvét egy olyan időszak, amikor kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek 20170406

2019. április 05. 17:55 - Andre Lowoa

VÖ.:

"A Húsvét egy olyan időszak, amikor kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek

 
... Nincs olyan kicsi bűn, amit figyelmen kívül lehetne hagyni. A bűneiteket csak akkor lehet megbocsátani, ha bűnbánatot tartotokEgyedül csak akkor tudtok bűnbánatot tartani, ha büszkeségtől mentes és alázatos szívűek vagytok.
... 

A Sátán és démonai minden erőfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy az Új Paradicsomomban nem létezik örök élet, és hogy az Én Második Eljövetelem egy hazugság.

A papok, a Klérus tagjai és a hűséges Keresztények az ő első célpontjai lesznek."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-husvet-egy-olyan-idoszak-amikor-kereszthalalomrol-a-helyes-modon-elmelkednek/
 
VÖ.:
"„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: »Szabadok lesztek?«”
Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ottmarad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. "
"„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.”
... „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.”"
 
 
DEutsch: