Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Nagypéntek, az a nap legyen, amelyről a valódi jelentésének megfelelően emlékezzenek meg 20170405

2019. április 04. 17:51 - Andre Lowoa

“Azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekeim, nem pedig hogy elítéljelek.

Halálom egy különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az Irgalmasság Kezét, amelyet Örök Atyám nyújtott nektek.

Ez az ajándék azért volt felkínálva, hogy az emberiség megkaphassa a kiengesztelődés ajándékát, hogy ez által alkalmas legyen belépni Atyám Királyságába.

Az Én valóságos jelenlétem a Szent Eukarisztiában – még a mai világban is –, a Szentmise bemutatásakor, különleges ajándékot nyújt azok számára, akik a kegyelem állapotában vannak, akik szeretnek és magukhoz vesznek Engem.

Az Én jelenlétem olyan módon érezhető a Szent Eukarisztiában, hogy az megerősíti hiteteket, ha elfogadjátok valóságos Jelenlétemet a Szent Eukarisztiában.

Ha elutasítjátok jelenlétemet a Szent Eukarisztiában, az egyik legjelentősebb ajándékot utasítjátok el, amelyet hátrahagytam, amikor a Földre jöttem, hogy vezekeljek bűneitekért.”Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/azt-ohajtom-hogy-a-nagypentek-kulonosen-az-idei-az-a-nap-legyen-amelyrol-a-valodi-jelentesenek-megfeleloen-emlekezzenek-meg/

"„Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és teellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr!” Mózes tehát közbenjárt a népért, és az Úr így válaszolt: „Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad.”

Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
Ez az Isten igéje. 
Szám 21,4-9"
“„Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ottmarad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. ”

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-04-05

VÖ.:
“A csel az, hogy elismerik az Addai és Mari anaphórát (a keleti asszír egyház, azaz a nesztoriánus egyház eucharisztikus imádságát). Ez egy olyan imádság, amely nem tartalmazza az átváltoztatás szavait, kivéve “”elszórtan a szentmise imádságaiban’ , vagyis nem egyértelmű módon (‘Ez az én testem … Ez az én vérem kelyhe’). [Az ezt elfogadó 2001-es vatikáni dokumentumot ld. kiegészítésképpen a cikk végén, [1]]. Ez végtelenül hasznos lehet egy új, az átváltoztatás szavainak a kimondása nélküli eucharisztikus imádság jogosultságának igazolása tekintetében, amely protestáns testvéreinket zavarná”. Ezt a liturgiát kizárólag a káldeai és az asszír egyház alkalmazta abban az esetben, ha lelkipásztori problémák voltak. De még elképzelni is nehéz, hogy egy ilyen jelentéktelennek tűnő kis részletnek mekkora jelentősége lehet a jelen ökumenikus légkörben. De minimis non curat praetor [“Jelentéktelen dolgokkal nem foglalkozik a felettes hatóság”] …”

Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise?

 

Az átváltoztatás a protestánsoknak

kényelmetlen. A trükk a csend

 

Ld még:

Nagypénteken tartsanak böjti napot, hogy megakadályozzák az egy világpénznem bevezetésétKÉP: