"Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 17:40

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 09:15

"A csodák, amelyekről beszélek, leányom, elsősorban a rajtad keresztül történő kommunikációim. A hangom meghallgatásra talál, és a megtérések megsokszorozódnak. A lelkek milliói igényt tartanak Rám ezen üzenetek által. A többi csoda egyike, Irgalmasságom nagy ajándéka, amelyet rövidesen elhozok…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 17:51

Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 08:40

KERTEMET ELHANYAGOLTAN TALÁLOM 1991. június 17. Üzenet Pistoia részére, Olaszországban Firenze mellett: Béke legyen veletek! Azért jöttem el hozzátok, hogy megmondjam nektek: itt vagyok! Szeretteim, Szentséges szívem lángol, ezért szállok le trónomról, ezért jövök hozzátok, és kínálom fel…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 08:35

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 00:17

"Ma ugyanez a helyzet. Azok közületek, akik azt állítják, hogy tagadják Szavamat, amelyet e prófétámon keresztül mondok, nem tudnak csak úgy egyszerűen elsétálni mellette. Kifejezett elutasításotok ellenére is, állandóan vissza jöttök, újra és újra. Idővel el fogjátok fogadni Szavamat, amely ma…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 17:53

ÁLDD MEG NEVEMBEN GYERMEKEIMET! Saint Louis, 1996. november 18. Uram, Te magad vagy a Bölcsesség, Te vagy az Élet és a Világosság bennünk, dicséretet mondok háromszorosan Szent Nevednek. Igézze meg a jóság lelkemet, hogy tükörképedben élhessek.   Te, aki mindenütt jelen vagy, Szívem öröme…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 09:00

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 00:08

"Ezekiel látomásban kap tanítást a templomból kifolyó vízről, mely mindent egészségessé tesz. (Ez 47,1-9.12)   ...  A harmincnyolc éve beteg ember meggyógyítása." (Jn…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.27. 17:08

A reimsi Eric de Moulins-Beaufort érsek örül a reimsi nagy mecsetnek, ami Franciaországon a legnagyobb mecset - mondta a felavatásán március 14-én.Az érsek beszédet mondott az eseményen. Elmondta, hogy elődje a kezdetektől fogva támogatta a projektet.De Moulins-Beaufort szó szerint a következőt…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.27. 14:37

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.27. 05:14

"Ugyanezek az emberek akarják eltörölni a Kereszténységet is, ezért fontos, hogy különleges áldozatok által akadályozzátok meg, hogy ez megtörténjék. ... állítsd meg a gonosz szorítását a világban, Amelyet azért terveztek, hogy megfosszák hazámat az élelemtől, beleértve az élet kenyerét…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.26. 17:39

Királyi tervem 2017. augusztus 31. Én vagyok. Keveset tudtál királyi tervemről, melyet neked szántam. Régóta rajtad tartottam szememet! Arra rendeltelek, hogy szeretettel és ragaszkodással szolgálj engem, én pedig, mint szíved és egész lényed Hódítója, megpihenjek…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.26. 08:38

KERESSEN TÉGED MINDEN SZÍV! 1996. szeptember 2. Leányom, ÉN VAGYOK van veled. Jöjj és imádkozz! Mondd:   Ó Uram, mily félelmetes vagy! Ellenségeidet szétoszlatod, mint a füstöt. Legyen Szent háromszorosan Szent Neved! A Te becsületességed megdicsõít Téged a mi gonoszságunkban. A Te…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.26. 08:00

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.26. 00:00

“Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.(Iz. 66. 11.) … Testvéreim! Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.25. 17:43

A Szűzanya 2019. március 25-i üzenete Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő. Ahogyan a természet megújul, új életre kel, ti is meghívást kaptok a megtérésre. Döntsetek Isten mellett. Gyermekeim, üresek vagytok és örömtelenek, mert nincs Istenetek. Ezért, addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.25. 16:31

A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY 1996. március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (Ezt az üzenetet március 20. és 25. között kaptam.) Szolgálód vagyok, itt vagyok, hogy szolgáljak Neked, Felség. Nélküled semmi vagyok. Lelkem tiszta öröme, hallgatlak. Kedvesem, jöjj és tanulj! Ki magasztalt…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.25. 08:30

  Szent II. János Pál pápa nőkhöz intézett gondolatai annak az édesanyának a képével, akiről valóban példát vehetünk.   “Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.25. 04:44

“Azok, akik vakok, nem láthatják, hogy az életük a Földön nem ér véget. Sokan nem fogadják el, hogy ők örökké létezni fognak. Ezek a lelkek mélyen megsebeznek Engem, és Én rémületet érzek, amint nézem, hogy lelkük életét hogyan teszik tönkre földi életük során. Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.24. 17:46

"Mint Isteni Megváltótok, az a kötelességem, hogy vezesselek benneteket, és hogy felfedjem előtettek azokat a lehetőségeket, amelyekkel biztosíthatjátok, hogy alkalmasak legyetek belépni Paradicsomomba. Ne utasítsátok el prófétáimat. Ezt most különösen Szent Szolgáimnak mondom. Nektek alázattal és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.23. 17:34