Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Hogyan építs erős csapatot?-Jól vagy lelkileg?-Légy jó azokhoz, akik nem jók!-Ne akarj mindent te irányítani!-Ne kárhoztasd magad!-Önzetlen Élet

2019. március 21. 00:52 - Andre Lowoa

Hogyan építs erős csapatot?

„…A szeretet jobban törődik másokkal, mint önmagával…” (1Korinthus 13:7 TM)

Sokan közülünk inkább megelégednek azzal, hogy kevesebbet érjenek el, semhogy személyi problémákat kelljen elviselniük. De egy nagyszerű álom megvalósításához általában egy jó csapat kell. És a jó csapatokat olyan emberek alkotják, akiknek vannak erősségeik és gyengeségeik. Isten ritkán hív el arra, hogy egyedül végezzük a munkát; Ő másokat is elhív, hogy mellettünk álljanak. Te tudod, hogy ki része az életednek?

Jézus tizenkét tanítványt választott, hogy segítsék őt földi küldetése elvégzésében. Egy közülük kételkedett benne, egy megtagadta, egy meg elárulta. De mégis elhívta őket, tudva, hogy kik ők, és mivé válhatnak. Pál, miután olyan nehézségeket sorolt el, amelyekhez képest életed legrosszabb napja is gyerekjátéknak tűnik, azt írja: „Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja” (2Korinthus 11:28). Hogyan tudta Pál megtéríteni Ázsiát, vezetni a gyülekezetet, és megírni a fél Újszövetséget? Egy csapat segítségével. Bemutatja őket a Rómaiakhoz írt levél 16. fejezetében. Nézzük meg csapatépítő stratégiájának egyik titkát! Úgy hívják:

Szeretet. Ha nem őszintén törődsz az emberekkel, megérzik, és nem fognak kitartani melletted. Ha nagy az ingadozás a kapcsolataidban, akkor valószínűleg ez a problémád. Még a csapat legjobb tagjainak az életében is vannak olyan időszakok, amelyek hatással vannak a teljesítményükre. Jeremiás annyira kikészült, hogy abba akarta hagyni a szolgálatot, és helyette inkább vendégfogadót nyitott volna (Jeremiás 9:1). Pál azt tanácsolta Timóteusnak, aki a jobbkeze volt: „… gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is” (1Timóteus 5:23). Íme, egy hasznos recept azokra a feszültségekre, amiket személyes problémák okoznak. Írd fel magadnak egy kis kártyára, és olvasd el gyakran! „A szeretet jobban törődik másokkal, mint önmagával.”


„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben…” (Apostolok cselekedetei 2:42)

Az újszövetségi gyülekezet sikere két dolognak köszönhető:

1) Egészséges szentírási alapok

2) Az összetartozás tudata

Egy jó csapatban a tagok bíznak egymásban. Kezdetben ez kockázatos, mert visszaélhetnek a bizalmaddal, és megbánthatnak. Ugyanakkor, miközben bizalmat szavaznak egymásnak, a csapat minden tagjának úgy kell élnie, hogy kiérdemelje a többiek bizalmát azáltal, hogy magas mércéhez tartja magát. Amikor mindenki szabadon tud adni, és a bizalom kötelékei kialakulnak, és időről-időre próbára is vannak téve, akkor az emberek hinni kezdenek egymásban. Elhiszik, hogy a másik ember következetesen fog cselekedni, tartja magát ahhoz, amit vállalt, megőrzi a titkot, és támogatja a többieket. Minél erősebb az összetartozás érzése, annál hatékonyabban tudnak együtt dolgozni.

Minden csapatban vannak nézeteltérések. Egy nagy gyülekezet vezetője írja: „Ne tegyünk úgy, mintha mindig mindenben egyetértenénk! 16.000 emberrel kell foglalkoznunk, és a tét magas. Ne hagyjuk, hogy az emberek elrejtsék aggodalmaikat azért, hogy megvédjék az egység hamis képzetét. Nézzünk szembe a nézeteltérésekkel, és kezeljük őket a megfelelő módon! Az igazi közösség jele nem az, hogy nincs konfliktus, hanem az, hogy jelen van a kibékülés lelkülete. Lehet, hogy keményen összeszólalkozom valakivel egy megbeszélésen, de mivel elköteleztük magunkat egymás felé, ezért egymást vállon veregetve távozhatunk, ezt mondva: ’örülök, hogy még mindig egy csapatban vagyunk’.” Azok, akik az újszövetségi gyülekezetet építették, erkölcsi és anyagi természetű problémákat, tanításbeli különbségeket és előítéleteket győztek le. Hogyan? A kibékülés lelkülete által. Ennek az lett az eredménye, hogy egyesek szerint „az egész világot felforgatták” (Apostolok cselekedetei 17:6)„Boldog az az ember, aki… értelmet kap.” (Példabeszédek 3:13)

Az erős csapat építésének egyik fontos kulcsa az, hogy legyünk nyitottak az új és szokatlan ötletekre. Az egyik legnagyobb veszély az, hogy ahogy egyre idősebb leszel (vagy egyre sikeresebb), a gondolkodásod intézményesül, ami csak egy másik kifejezés arra, hogy megkövül. Ahhoz, hogy sikeres maradj, olyan környezetet kell kialakítanod, ahol az információk és ötletek szabadon áramolhatnak. Ha az embereknek nem engedték volna, hogy új dolgokat próbáljanak ki, akkor még mindig lovon vagy szekéren utaznánk, gyertyafénynél vacsoráznánk, és sokkal korábban meghalnánk megelőzhető betegségekben. Azt mondják, hogy a tudás minden öt-tíz évben megduplázódik. Ebből látszik, hogy mennyi mindent nem tudtunk, amikor azt gondoltuk, hogy mindent tudunk.

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.” Tisztelnünk kell mindazt, amit már megtanultunk, azáltal, hogy építünk rá, de soha nem szűnünk meg feltenni a kérdést: „Van jobb módszer is?” A bajnokok nem lazítanak, amikor vezetnek egy versenyben; a célvonal átlépésekor is még gyorsítanak. A verseny tart formában. Szükséged van tehát versenytársakra.

Bono, az ír énekes, valami olyat mondott, amit érdemes megjegyezni: „Rémisztő volna számomra, ha én egyedül szólóznék… körülveszem magam… egy együttessel, a nagyon belevaló gyerekekből és egy olyan feleségből álló családdal, aki mindenkinél okosabb… csak annyira vagy jó, amennyire az érveid azok. Szóval lehet, hogy azért nem oszlott még fel az együttes, mert a tagok megértették ezt: bár én csak az egynegyed része vagyok a U2-nak, több vagyok így, mint ha egyedül lennék valami másnak az egésze.” Salamon ezt így fogalmazta meg: „Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat” (Példabeszédek 27:17).
Jól vagy lelkileg?

harmonia

„Fuss eléje, és kérdezd meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, és jól van-e a gyermeke? Az asszony így felelt: Jól!” 2Királyok 4:26

Ha ma meghalnál, a mennybe kerülnél? Mielőtt válaszolnál, olvasd el ezt a történetet! 1871-ben hatalmas tűzvész pusztított Chicago városában, háromszáz ember meghalt, és százezren lettek hajléktalanná. Horatio Gates Spafford ügyvéd, D. L. Moody barátja segített a lakosságnak talpra állni. Kétévnyi fáradhatatlan erőfeszítés után családjával úgy döntöttek, hogy elutaznak egy jól megérdemelt pihenésre. Úgy tervezték, hogy Angliába utaznak, ott csatlakoznak Moody evangélizációs kampányához, majd tovább utaznak Európába. Spaffordot ügyei intézése késleltette, ezért előreküldte családját, azt tervezve, hogy majd találkoznak az Atlanti-óceán túloldalán. Ám a család sosem jutott el oda. Új-Fundland közelében a hajójuk összeütközött egy angol hajóval, és húsz percen belül elsüllyedt. Spafford felesége, Anna úgy élte túl a szerencsétlenséget, hogy úszó roncsdarabokba kapaszkodott, de mind a négy leányuk megfulladt. Másnap Spafford ezt a szörnyű táviratot kapta feleségétől: „Egyedül menekültem meg.” Azonnal odautazott, hogy vele legyen. Később, amikor D. L. Moodynak beszámolt történetükről, Spafford csendesen ezt mondta: „Jól van így. Isten akarata teljesedett be.” A lesújtó gyásznak ezek a napjai ihlették annak az éneknek a megírására, mely már oly sokak számára volt vigasztalás: „Ha Isten békéje lakja a szívemet, úgy dúlhat vihar ellenem. Nagy hittel szívem zengi ez énekem: az Úrban, az Úrban jó nekem.” El tudod ezt énekelni te is? Ha már elfogadtad Jézust személyes Megváltódnak, akkor igen. Ha még nem, miért nem teszed meg még ma? Ki tudja, mit hoz a holnap?
Légy jó azokhoz, akik nem jók!

„Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” (Lukács 6:28)

A hegyi beszédben Jézus így tanított: „szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azoknak, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket” (Lukács 6:27-28). Majd később hozzátette: „nagy lesz akkor a jutalmatok” (Lukács 6:35). Isten látja, feljegyzi és megjutalmazza minden szeretetteljes cselekedetedet. Könnyű kedvesnek lenni azokkal, akik kedvesek velünk, de növekedned kell a kegylemben, hogy azokhoz is jó tudj lenni, akik rosszul bánnak veled. Egy képregényben a következő párbeszéd zajlott le két szereplő között, Nancy és Sluggo között: „Láttad az új gyereket az osztályban? Micsoda hájfejű alak!” – mondta Sluggo, mire Nancy így figyelmeztette: „Nem szabad csúfolni embereket. Én soha nem szoktam senkire ilyet mondani.” Sluggo erre megjegyezte: „Nos, és is csak akkor húztam fel magam, amikor azt mondta rád, hogy hülyén nézel ki.” Erre Nancy így kiáltott fel: „És mit mondott még az a hájfejű?” A jóságra könnyű jósággal reagálni. Az igazi kihívás az, hogy jósággal válaszolnunk azoknak, akikből hiányzik a jóság. Mark DeMossnak elege lett azokból a rosszindulatú támadásokból, amikkel a politikusok egymásnak estek, és abból, hogy a média vezető szereplői az embereket tudatlannak, ostobának és bolondnak bélyegezték, mert nem álltak politikai nézeteik mellé, ezért 2009-ben elindított egy mozgalmat, amelyet Civility Projectnek [Udvariassági terv] nevezett el. A fogadalma így hangzik: „Beszédem és viselkedésem udvarias lesz. Tisztelettel fogok viszonyulni másokhoz, akár egyetértek velük, akár nem. Felemelem a szavam a durvaság ellen, bárhol is találkozzon vele.” Ez nagyon hasznos irányelv, amit mi is magunkévá tehetünk! Mindannyiunknak van egy „kedvesség-készlete”? amit mindenhová magunkkal viszünk, bármerre is megyünk. Más néven nyelvnek hívják. Egyetlen kedves szó csodákat tehet, soha ne becsüld alá erejét!
Ne akarj mindent te irányítani!

„A szeretet… nem keresi a maga hasznát…” (1Korinthus 13:4–5)

Egy nyári táborban a gyerekek a teremtésről beszélgettek, és egyikük megkérdezte: „Ha mindennek célja van, akkor Isten miért teremtett csalánt?” Egy másik így felelt: „Mert tudja, hogy vannak dolgok, amiktől távol kell tartanunk magunkat!” De nem mindig könnyű távol tartani magunkat dolgoktól, különösen, ha természetünknél fogva bizonytalanok vagyunk, vagy szeretjük mindig kézben tartani az irányítást. „Néha a férjem az őrületbe kerget!” – mondod. Nos, lehet, hogy te is az őrületbe kergeted őt!

A Biblia azt mondja: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté” (1Mózes 2:24). Figyeld meg ezt a szót: „lesznek”. Az elhagyás a könnyebbik rész, de az eggyé válás nehéz. Szeretet, türelem, jóság és kemény munka kell hozzá.

Jézus azt mondta: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János 14:27). A nyugtalanságot önmagunknak okozzuk! Tanuld meg elengedni a dolgokat, és dolgozz azon, hogy a Lélek gyümölcse megteremjen életedben!

Az elengedés nem azt jelenti, hogy nem érdekel, mi lesz a másikkal, csak azt jelenti, hogy engeded, hogy a saját tapasztalataiból tanuljon.

Ehhez az kell, hogy Jézusra összpontosíts, ne a másik ember viselkedésével foglalkozz megszállottan.

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik” (Ézsaiás 26:3).

Gondolataidat Istenre fókuszáld, ne másokra! Az elengedés azt jelenti, hogy törődsz a másikkal, de nem te akarod megjavítani. Azt jelenti, hogy nem akarsz középpontban lenni, nem próbálsz hatással lenni a végkimenetelre ítélkezéssel, nyaggatással, szidással, veszekedéssel, kritizálással és megrendszabályozással. Azt jelenti, hogy Isten segítségével nézel szembe minden egyes nappal, és minden percét örömmel fogadod. Azt jelenti, hogy rájössz: az egyetlen ember, akit megváltoztathatsz, te magad vagy. Azt jelenti, hogy kevésbé félsz, és jobban bízol. Ez az egyetlen lehetséges út a boldogsághoz.
Ne kárhoztasd magad!

„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok felett, akik a Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1)
A mai ige számodra ez: ne kárhoztasd magad tovább! Isten azt mondja: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). Amikor Isten azt mondja, hogy elfelejti a bűneidet, te azonban továbbra is ragaszkodsz ahhoz, hogy emlékezz rájuk, ez olyan, mintha a saját mércédet magasabbra tennéd Isten mércéjénél. Ez olyan, mint a bálványimádás! A Biblia azt mondja: „Isten Krisztusért bocsátott meg nektek” (Efezus 4:32 NKJV). Az ószövetségben, ha valaki vétkezett, egy bárányt vitt a paphoz, és az állat vérét kellett ontani az oltárnál a bűnért való fizetségképpen. Ha ez megtörtént, a bűnlajstrom ki lett törölve, az ügy elrendeződött. „De nem érzem, hogy bocsánatot nyertem” – mondod. A megbocsátás hitből van, nem érzésektől függ. Ha az érzések szerint élsz, azokat a Sátán minden alkalommal ellned tudja fordítani fegyverként. „De én olyan nagyot vétkeztem” – mondod. Amíg nem a megbocsáthatatlan bűnt követted el, addig bármit is tettél, az megbocsátható. Azt mondod: „De a Sátán mindig újra elém hozza.” Ez azért van, mert őt így hívják: a „vádló” (ld. Jelenések 12:10). De figyeld csak meg, hogyan győzheted le a Sátánt, a vádlót: „Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével” (Jelenések 12:11). Legközelebb, amikor a Sátán vádol, mondd ezt: „Örülök, hogy felhoztad”, majd mondd meg neki, hogy Jézus vére eleget tett érted. Ha ezt megteszed, a Sátán el fog menekülni. Tanulj a kudarcból, erősödj meg általa, használd fel arra, hogy mások számára áldás lehess, lépj tovább az életben, és ne kárhoztasd többé magad!
Önzetlen Élet

„... adjatok, nem várva viszonzást..." (Lukács 6:35 NKJV)

Ha komolyan gondolod, hogy Jézushoz hasonlóvá akarsz válni, figyelj oda jól szavaira: „És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük... tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok..." (Lukács 6:31,35). Szeress viszonzást nem várva! Adj, még ha nem is köszönik meg! Bocsáss meg, akkor is, ha neked nem bocsátanak meg! Gyere korán, maradj későig, adj bele mindent, amid van, még ha soha senki nem is fogja észrevenni! Pál úgy nevezi ezt „... mennyei elhívás..." (Filippi 3:14). Oka van annak, hogy így nevezi: ilyen magas mércét senki sem állítana fel magának! Ha azt hiszed, hogy némelyek egyszerűen csak természetüknél fogva szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra! A szeretet választás; olyan döntés, aminek ára van! Nem tudsz másokat szeretni, ha a tükör előtt álldogálsz magadat bámulva, nem tudsz adni másoknak, ha ragaszkodsz ahhoz, amid van. A szeretet sokba fog kerülni: az idődbe, a pénzedbe, sőt fel kell adnod az önmagád­ba feledkezésedet is. Ha azt hiszed, hogy elég, ha néhány vasárnap elmész a templom­ba, elolvasol egy könyvet, vagy részt veszel egy 7 lépcsős tanfolyamon, és máris olyan emberré válsz, mint amilyenről itt beszéltünk - hát sok szerencsét hozzá! Nincsenek előre gyártott szentek; nincs olyan instant formula, amely előidézi, hogy Isten szeretete kiáradjon. Ahhoz, hogy szeretni tudj, fel kell venned a keresztedet, meg kell tagadnod önmagadat, és másokat kell előtérbe helyezned. Emlékszel a házasságtörő nőre? Jézus lehajolt hozzá, hogy elérje, mellette állt a támadás idején, majd hazaküldte megsza­badítva és új életszemléletet adva neki. Szeretnél olyan lenni, mint Jézus? Menj és keress megsebzett, reménytelen, sőt rossz embereket! Ha találtál, szolgálj feléjük, amíg megtalálják a megváltást, helyreállnak, megigazulnak. így kell önzetlen életet élni!