Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. március 21. A HAMISSÁG ÜLDÖZI AZ IGAZSÁGOT

2019. március 21. 08:00 - Andre Lowoa

A HAMISSÁG ÜLDÖZI AZ IGAZSÁGOT

 

1989. szeptember 30.

Szüntelenül örvendezem
szeretetedben Jézusom.
Szeretetedet és hûségedet hirdetem
a nap minden órájában,
mivel úgy alkottad a szeretetet,
hogy örökké megmaradjon,
és erõs gyökerei legyenek
a mennyben és a Földön.
Eljön az idõ,
amikor senki sem utasíthatja vissza
ezt a szeretetet!

Gyermekem, támaszkodj rám! Hadd érezzem irántam való szereteted ízét! Ó leányom, csupán szeretetet kérek tõled, méltányold szeretetemet! Imádságod legyen olyan, mint a tömjén! Szíved alakuljon tömjéntartóvá! Légy örömömre, mérsékeld igazságosságomat, és hozz enyhülést Sebeimre, amelyeket legjobb barátaim ütöttek rajtam. Érezd irántatok való szeretetemet, gyermeki hittel higgy! Soha ne akarj racionalizálni engem, mert ha így teszel, a gyermekség fátylát veszed le szemedrõl. Misztériumaimat misztériumként kell tisztelni, és jelenlétem, amellyel ily módon megajándékoztalak, szintén misztérium . Az a kívánságom, hogy add nekem szíved szeretetének minden cseppjét, és viszonzásul saját Szívembõl töltöm meg szívedet. Viseld most keresztemet egy kicsit! Engedd, hogy megpihenjek! Szeretném, ha gyermekeim tudnák, hogy érzékeik és testük megsanyargatását mennyei mûveim javára fordítom, arra használom áldozataitokat, hogy lelkeket szabadítsak ki a tisztítótûzbõl. Lelkeket melegítek fel a Földön, hogy megtérjenek. Megtisztítom lelketeket. Amit nekem felajánlotok, azt jóvátételre fordítom. Ez tartja vissza igazságosságomat attól, hogy fellángoljon és megbüntessen benneteket, mert felajánlásotok kiengesztel engem, kiengesztel… Nagy az én irgalmam!

(Éreztem az ördög dühét, ahogy megtámadott.)

Ne félj! Én, az Úr veled vagyok. Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra. Természetes, hogy dühöng az ördög. Ha tudnád, mennyire gyûlöli azokat, akiket különlegesen szeretek. Értsd meg hát gyermekem, miért támad téged! Köpenyem alatt azonban megvédelek, nem engedem, hogy valaha is hozzád érjen. Alattomosan behatol azokba a lelkekbe, akik hallgatnak rá, majd áldozatait utadba állítja, hogy üldözzenek, zaklassanak és elnémítsanak téged. 1 A Sátán fegyverként használja ezeket az embereket, és eltökélte, hogy elhallgattat téged, mivel olyan vagy, mint a háztetõrõl szóló trombita, hangosan hirdeted az igazságot, amit teljes tekintélyemmel együtt adtam neked. Gyermekem kiálts! Teljes erõdbõl kiálts! Légy az én visszhangom, mert hangod az én hangom, az én ajkammal szólsz. Továbbra is kiálts, az igazságot kiáltsd a nemzeteknek! Nem kell félned! Minden ellenségemet szétrebbentem, mert valójában az én ellenségeim õk, nem a tieid.
A hamisság üldözi az igazságot, a sötétség a világosságot, de végül én, az Úr fogok gyõzni!
Maradj közelemben, kicsim! Add át magad nekem! Engedd, hogy mindig benned lélegezzek, légy az én fejtámaszom! Fogadd békémet! Növeld hitedet, az örömet szerez nekem . Jöjj! Mi ketten?

Igen, Jézus, mi ketten.


1 Ez 1989. január 21-i látomásomra emlékeztetett.