“A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” Jn 3,18
“Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra (ítéletre), hanem általment a halálból az életre.” Jn 5,24
“Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” Jn 11,25
“Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. “Jn 8,51
“Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.”
2Kor 5,8
“Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;” Fil 1,23

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.20. 07:31