https://index.hu/kulfold/2018/04/12/india_tadzs_mahal_szel_minaret_ledontotte/ — Igazság Könyve: “2014.03.11 20:39 … Azok, akik Fiam Maradék Hadseregét fogják vezetni, Jelenlétének Fényét egy világítótoronyhoz hasonló magasságra fogják emelni. Ez a Fény továbbra is vonzani fogja…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 19:43

“Drága szeretett leányom, mekkora szenvedést kell jelenleg megtapasztalniuk a Szívemhez közel álló szeretett Felszentelt szolgáimnak, akik ismerik az Igazságot, és akik látni kényszerülnek az utálatot Egyházamban a Földön.Egy különleges sértésre kerül majd sor, melyet a Nevemen fognak ejteni arra…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 18:09

A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet... függetlenül attól, hogy milyen hátterük van, vagy, hogy melyik országból származnakOlvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-szeretet-sokkal-erosebb-mint-a-gyulolet/ VÖ.: "Prófétája által szól az Úr: Halljátok az Úr szavát, Szodoma…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 17:35

Gyötrelmeimmel miért forduljak Istenhez   "Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra" (2Tim 1:12) Amikor valami nagyon értékessel rendelkezel, ami ritkaság,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 10:41

A Biblia lényegi egysége bizonyítja az igazát „És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve [Jézus] elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” (Lukács 24:27)A Bibliát csak Isten volt képes összerakni. 66 könyvét 40 különböző szerző 1600 éven át írta – mégis egyetlen témájuk van.Ez…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 10:40

Királyok Királya, fenségbe öltözött, minden hatalomnak Ura november 28. Vassula, ezek alatt az évek alatt elétek tártam Kegyelmemet, és megszentelt üzeneteim által sok gyermekem számára vált lehetővé, hogy üdvözüljön. Feltétel nélkül kinyilvánítottam nektek dicsőségemet, és a Szentlélek olyan…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 08:24

A bátorság nem abban áll, hogy vakon észre sem vesszük a veszélyt, hanem látjuk, hogy legyőzzük azt. A személyes névmás ragozás így hangzik: én, te ő. A bibliai nyelvben meg így olvassuk ugyanezt: ő, te, én. Vagyis, első az Isten, második a felebarát, és a harmadik vagyok én. A legfontosabb…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 03:35

Irigység... Imádkozzunk!URam! Romboló érzésektől ments meg engem - ma is! Ámen Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 03:33

A „gibeonita alapelvek” „…Gibeón lakói békét kötöttek Izráellel, és így közöttük laknak.” (Józsué 10:1)A gibeoniták egy olyan nép voltak, akikről Isten azt parancsolta Józsuénak, hogy pusztítsa el őket. Bár pogányok voltak, elég bölcsek voltak ahhoz, hogy tudják, a rossz oldalon állnak. Ezért…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.13. 00:36