Hogyan fektess be gyülekezetedbe   "Amikor Isten emberei szükséget szenvednek, állj készen segíteni nekik. Mindig buzgón gyakorold a vendéglátást." (Róma 12:13, NLT fordítás)   Isten azt várja tőlünk, hogy pénzünk egy részével a közösségünket támogassuk, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 10:28

A hit jelentése: Pontosan azt tenni, amit Jézus mond, hogy tegyek „Majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a Siloám- tavába” ami azt jelenti,: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 10:27

A napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek2016. február 13.   Az Én békémet adom neked. Lejegyeznéd Szavaimat? Igen, Uram… Nehéz meghajlítani ezt a nemzedéket. Bűneiktől legyengítve a Sátánba vetik bizalmukat, belé helyezik reményüket. Noha ott állok mindenki…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 08:13

A Bibliában való hitnek legnagyobb akadálya a bűnös életmód.Spurgeon  A házasság állandó kommunikációt jelent. Tudnom kell, hogy a társam a másik felem, mindenben elfogadom őt, és megosztom vele az örömöt és bánatot egyaránt.A legnagyobb vereség a világon: megszokni…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 01:26

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 00:07

“… Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az arra tett kísérletek, hogy kiengeszteljék Őt, süket fülekre találnak. Isten sohasem fogja elfogadni a hazugságokat.A Mindent látó Isten Szemében semmi olyan nem lesz elfogadva – nem számít, hogy az hogyan…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 18:20

"Tehát Noé hatszázegyedik életévében, az első hónapban, a hónap első napján leapadtak a vizek a földön. Noé kinyitotta a bárka fedelét, és meggyőződött róla, hogy felszikkadt a föld felszíne.  ... Amíg tartanak a föld napjai,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 17:46

Használd a pénzed a személyiséged fejlesztésére   "Igazság, bölcsesség, tanulás és jó érzék, ezekért megéri imádkozni, de túl értékesek ahhoz, hogy eladd őket." (Péld 23:23, TEV fordítás) Szeretünk pénzt áldozni a kényelmünkre, de a Biblia arra tanít minket,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 10:42

A szeretet tapintatos és nem csak őszinte! "A bölcs, érett embert az értelméről ismerik. Minél kedvesebbek a szavai, annál megnyerőbb" (Péld 16:21 TEV fordítás)Észrevetted már, milyen sok nehéz természetű ember él a világban? Volt már arra késztetésed, hogy neked…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 10:41

ISTEN SZENT ANGYALAI! NAGYASSZONYUNK, ÉDESANYÁNK, ANGYALOKNAK K IRÁLYNŐJE KEZÉT FOGVA HÍVUNK, SZÓLÍTUNK, KÉ RÜNK BENNETEKET: SEGÍTSETEK! MAGYARORSZÁG SZENT ŐRANGYALA! Te Királynőnk oldalán állsz Isten Trónja előtt; SZENT MIHÁLY FŐANGYAL! Isten hűséges harcosa, az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 07:04

MOST TARTSATOK BÛNBÁNATOT, ÉS MOST TÉRJETEK MEG AMÍG VAN IDÕ! Rhodos,1988. július 3. Uram? Béke legyen veled gyermekem! Ecclesiám újra fog éledni, de elõtte még sokat fog szenvedni. Most van megpróbáltatása kezdetén. Vess egy pillantást igazságosságom kelyhére! (Csodaszép, értékes…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 06:23

Bátorságért. A mai nap imádsága:Uram! Segíts engem, hogy szeretetedre merjek mai napon is rábólintani! ÁmenNem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvélre? Nem itt élnek-e közötünk húgai is?... Sehol nem vetik meg a prófétát, csak hazájábanm, rokonai…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 05:34

A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükséglete. A Szent Családra gondolva ami jót tesz nekem, az az ő egyszerű életmódjuknak az elképzelése. Kis Szent Teréz A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 01:39

Hogyan kerüljük el a hajótörést? „… a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik.” ApCsel 27:10 Pál apostol fogolyként utazott egy hajón, amely Palesztinából Rómába tartott. Miután már jó nagy utat megtettek a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 00:40

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 00:00

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 00:00

Drága szeretett leányom, amikor egy ember azt mondja, hogy jártas a tudományokban, akkor annak érdekében, hogy ezt elhiggyétek neki, be kell azt bizonyítania. Amikor egy tanár azt mondja, hogy ő sok dolgot ismer, ti onnan fogjátok megtudni, hogy ő mennyire jó tanár, ha tanulni tudtok tőle. Amikor az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 19:14

“Katolikus Egyházam már egy bizonyos ideje rettenetesen szenved a Sátán kezétől. Ők egyetlen egy alkalommal sem tudták békében teljesíteni szent kötelességeiket Velem szemben.Aztán ő, a gonosz, hogy biztosítsa még több kár okozását, elküldte saját szolgáit, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 18:43

"Azonban tudnotok kell, hogy a Vörös Sárkány, amelyről már egy bizonyos ideje értesültetek, most óvatosan, de halálos szándékkal felemelte fejét, hogy világszerte felfalja a keresztényeket. Miután oly sokáig türelmes volt várakozásában, most le fog csapni – tüzet okádva…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 17:25

Most van itt a szeretet ideje! "Amikor van rá lehetőséged, tegyél jót a rászorulókkal. Sose mondd a szomszédodnak, hogy várjon holnapig, inkább segíts neki most." Péld 31,27-28 (GN fordítás)Most van itt a szeretet ideje - nem holnap, nem később, nem majd valamikor, nem is valamelyik nap…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 10:36

Használd az „Olvasd és Imádkozz” – módszert a Szentírás olvasására „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem." (Zsolt. 23:1-2) Többféle módszert alkalmazhatsz a Biblián való elmélkedéshez és ahhoz, hogy azt a saját életedre alkalmazd.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 10:34

  Az átadás három lépése és nyolc előnye „Ha hozzá fordítod szívedet, és felé terjeszted kezedet, ha álnokság tapad kezedhez, távolítsd el, ne engedd, hogy sátradban csalárdság lakozzék! Akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel, és nem kell félned. Elfelejted a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 10:33