Ó Szent József, a szent családnak Isten választotta hű gondviselője! Neked jutott az a szerencse, hogy a világ megváltóját, Jézus Krisztust karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint nevelő gyermekedet, arcod verejtékében tápláltad. Sok búbánatot és bajt szenvedtél érte és Szűz Máriáért, de…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.01. 00:00

Ami a hónap időjárását illeti, a népi bölcsesség úgy tartja Baranyában és másutt is, hogy „Január, február fú és havaz, úgy lesz tavasz”. „Január, február, itt a nyár, nem kell már a nagykabát.” Abban mindenki megegyezik, hogy „még nem ette meg a kutya a telet”,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 22:04

szerkesztői észrevétel: “… 23 A két fiatal harcos be is ment abba a házba, és kihozta Ráhábot, annak apját, anyját, testvéreit és rokonait — mindenkit, aki a házban volt, és elhelyezték őket a táboron kívül. 24 Az izráeli sereg teljesen fölégette Jerikót és mindazt, ami benne volt. Csak az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 19:30

Lélek... A mai nap imádsága: Uram! Ajándékozz meg Lelkeddel, hogy erőm legyen szeretni! Ámen      "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 18:10

Római katolikus: “OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből Csak Istenben bízzunk, ő a mi egyetlen és örök szövetségesünk! Tőle nyerjük örök életünket. Amikor a király szövetségeseket keresett, prófétája által így szólt az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 18:09

"Sokan ezen (a bűnös) lelkek közül nem fogják túlélni Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, és halálos bűnben fognak meghalni.   Létezésem igazságát mindenki meg fogja érteni. De nem mindenki akar majd Engem átölelni, még akkor sem, amikor az igazság feltárul előttük. ... Maradjatok most közel…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 17:31

Tanuld a Szentírást úgy, hogy másoknak magyarázod „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119:11)Volt valaha olyan mély beszélgetésed egy barátoddal, amikor el kellett ismételned amit mondott, hogy megtudja, vajon figyeltél-e? Ez nem a legjobb…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 10:21

  Hogyan fogod teljesíteni a Nagy Küldetést? "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 10:20

A küldetésed: Segíts másoknak, hogy Isten családjához csatlakozzanak „Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.” (János 17:18) Ha te Jézus Krisztus követője vagy, akkor Isten egy küldetést adott neked erre a világra. Nem azért vagy csak…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 10:19

  Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!   2016. július 1.   Szeretlek Jahve, Zsoltárom, Megmentőm és Sziklám. Oltalmam és Megváltóm. Vassula, Szívembe rejtettem szavaidat. Ne feledd, hogy atyai irgalmam miatt írtam elő számodra utadat, hogy gyógyítsd e nemzedéket. Valóban Sziklád és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 08:39

Boldogság... A mai nap imádsága: Istenem! Segíts meg engem a Cél keresésében, hogy életem értelmet nyerjen, s megnyugvással tudjam sóhajtani Neked s szeretteimnek: boldog vagyok! Ámen Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, Zsolt 119,2 Onnantól kezdve,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 08:14

A hibák oka a jobb nem ismerése. (Démokritosz)   A világnak nem annyira nagy igehirdetőkre van szüksége, mint nagy imádkozókra. (Stewart) Aki fél a szenvedéstől, annak tudnia kell, hogy maga a félelem is szenvedést okoz. Általában nem tudjuk, mi az, amit…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 05:18

Alkalmas vagy! „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)A Bibliában a legnagyobb emberek nem tartották magukat alkalmasnak. Mózes azt mondta Istennek, hogy nincs szónoki tehetsége. Gedeon azt mondta, hogy nincs megfelelő családi háttere.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 00:20

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 00:00

Drága szeretett leányom, Én hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Egyházamnak és mindazoknak, akik soha nem térnek el Szent Szavamtól, amikor majd a hitehagyás mindenkit elvakít az egyesülés nevében. Ti nagy Kegyeket, nagy Kegyelmeket és hatalmat fogtok kapni, hogy vezetni tudjátok a hívőket, a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 19:01

“Drága szeretett leányom, ezek a napok, amelyek szinte már elérkeztek, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, melyekhez hasonlónak még sohase voltatok tanúi életetek során.Ez a lélek sötétsége lesz és ezt azon lelkek üressége fogja okozni, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 18:25

"3. Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor Ő. Hálából Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem."http://dkjozsef.blogspot.hu/2012/08/jezus-szent-arcanak-tisztelete.html?m=1 "A RÓZSAFÜZÉR…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 17:23

    Mi akadályoz meg abban, hogy meghalld Isten szavát? „A gazda kiment, hogy elvesse a magvakat. Ahogy szórta a mezőre némelyik mag az útra esett, és eltaposták vagy megették a madarak.” (Lukács 8:5 NLT fordítás) Ha hallani szeretnéd Isten szavát, akkor először nyitott elmére van…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 10:56

Hogyan alkalmazd az Igét "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." Jakab 1:22Semmi sem lesz dinamikus addig, amíg nem válik egyedivé. Ezért van szükség arra, hogy amikor Isten Igéjét olvasod, akkor próbáld megérteni, hogy mit akar ez ma, számodra…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 10:55

A küldetésedet magától Istentől kaptad "Ahogyan nekem is küldetést adtál a világban, én is küldetést adok nekik a világban" (Ján.17:18, MSG ford.)Ha Jézus Krisztus követője vagy, Isten küldetést adott neked. Nem azért vagy itt, hogy a helyet foglald a világban; nem is azért, hogy a saját egyéni…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 10:54

TELJESEN RÁM KELL HAGYATKOZNOD! 1990. november 7. Uram, bárcsak fennmaradna mindaz, ami az igazságban jött létre, és mindaz elégne a tûzben, ami hazugságban fogant! Uram, úgy érzem, hogy messze vagy, pedig tudom, hogy nincs így. Nem tudtam megérezni jelenlétedet. Gyermekem, tedd meg,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 08:52

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 07:28