Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Hit által-Isten-tapasztalatok-Ma igyekezz kedves lenni!-Változtass a gondolataidon!

2019. február 27. 00:54 - Andre Lowoa

 

Hit által

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által” Efezus 2:8

Kegyelemből 

A Biblia azt mondja: „kegyelemből van üdvösségetek a hit által.” Egyedül a Krisztusba vetett hit biztosítja számunkra a mennyet.

Henry van Dyke költő ezt így fogalmazta meg: „A tengerparton álltam. Egy hajó kifeszítette fehér vitorláit a reggeli szellőben, és elindult a kék óceán felé. A szépség és erő kifejeződése. Csak álltam és néztem, amíg… már nem látszott többnek egy apró felhőnél, ami a tenger és az égbolt találkozásánál függ. Aztán valaki mellettem megszólalt: "Eltűnt!" Hová tűnt? Eltűnt a szemünk elől, ennyi az egész. Most is ugyanolyan nagy, az árbóca ugyanolyan magas, a hajótörzs ugyanolyan hosszú, a raktere ugyanakkora, mint amikor elindult… mérete csak bennem csökkent, nem önmagában. És abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja: "Eltűnt!", egy másik szempár közeledni látja, és mások hangja már készen áll, hogy örömmel kiáltsa: "Ott jön!" Ilyen a halál.”

Azt mondod, téged nem vallásosan neveltek, nem tudsz mit kezdeni a hittel? D. L. Moody mondta: „Hitért imádkoztam, és azt gondoltam, majd lejön az égből, mint egy villámcsapás, de úgy tűnt, csak nem jön. Aztán egy napon a Római levél tizedik fejezetét olvastam: »a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.« Csukott Bibliával imádkoztam hitért. De amikor kinyitottam a Bibliát, és elkezdtem tanulmányozni, a hit elkezdett növekedni bennem, és azóta is növekszik.”

Azt mondod, nem tudod, hogyan imádkozz? Egyszerűen mondd ezt: „Úr Jézus, ma beléd vetem bizalmam, és elfogadlak Megváltómnak.” Imádkoztad már ezt az imát? Igen? Akkor üdvösséged van hit által.
Isten-tapasztalatok

„Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk…?” (Lukács 24:32)
A mobiltelefonok, laptopok, kézi számítógépek és elektronikus szervezők a rabszolgahajcsárainkká válhatnak. Meg kell állnunk, hogy megkérdezzük magunktól:
„Félbe tud szakítani Isten? Fel tudja hívni a figyelmem anélkül, hogy valamilyen katasztrófának kelljen történnie?” Néhány istenélmény éppen olyankor ér, amikor valami mással vagy elfoglalva. Tehát imádkozz, hogy elég érzékeny legyél arra, hogy felismerd: ez Isten, és Őrá reagálj, ne a körülötted lévő nyomásra. Ha úgy döntesz, hogy a saját terveidet hajszolod Isten terve helyett, ne lepődj meg, ha végül betonfalba ütközöl, és ezt kérdezed: „Mit rontottam el?” A válasz: nem szántál időt Istenre! Figyeld csak meg Máriát és Mártát, amikor Jézus meglátogatta őket otthonukban, Betániában. Márta azt tartotta legfontosabbnak, hogy vacsorát főzzön neki; Mária pedig szivacsként itta magába minden egyes kimondott szavát. Nos, mindkettő szükséges, de ha választani kell a kettő között, az Úr mindig azt fogja választani, aki áhítattal a lábai előtt ül, és tőle tanul. Figyeld csak meg annak a két tanítványnak a szavait, akik az emmausi úton a feltámadott Jézussal találkoztak, bár nem ismerték fel, hogy Ő az: „Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton…?” (Lukács 24:32).
Isten megoldást vagy stratégiát tud adni neked „útközben”, ami segíteni fog megoldani azt a problémát, amely a munkahelyeden vár. Le tudja csillapítani az izgalmadat, és így nyugodtan meg tudod írni a vizsgafeladatot az iskolában. Útmutatást tud adni a jövődre, amíg a mindennapos munkádat végzed a ház körül. Csak arra van szüksége, hogy figyelj rá, legyél érzékeny, legyél elérhető és fogékony.
Ma igyekezz kedves lenni!

„A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.” (Példabeszédek 15:1)

Szelíden

Ha rendhez szokott, jó időbeosztású, céltudatos ember vagy, aki szereti elintézni a dolgokat, akkor előfordulhat, hogy felbosszant mások hozzá nem értése és alacsony teljesítőképessége. Ilyenkor aztán olyat mondasz, amivel megbántod őket, és nem segíted elő a remélt eredményt. A Példabeszédek könyve 31. fejezetében egy nagyszerű asszonyról olvasunk, akinek „szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít” (26. vers). Ennek az asszonynak egyik alapelve volt, hogy kedvesen beszéljen másokhoz és másokról. Ha belegondolsz, igazából soha semmi nem jogosít fel arra, hogy beszéded bántó vagy durva legyen. Főleg nem akkor, ha keresztyén vagy! Vajon veled nem volt-e kegyelmes Isten? Nem igaz, hogy a szavak nem okoznak fájdalmat. A bántó szavak egy ember egész életére kihathatnak. A társadalom számkivetettjei közül sokan bántó szavak áldozatai voltak valamikor életük során. Szenvedést okoztak nekik szüleik, tanáraik vagy féltékeny házastársuk és mások, akik a saját érzelmi problémáikkal vívták harcaikat. Ha hajlamos vagy arra, hogy durván beszélj az emberekkel, imádságban kérd Isten segítségét! Bármibe is kerül, igyekezz leküzdeni; ha kell, kérj segítséget egy lelkésztől vagy lelkigondozótól. A Biblia azt mondja, hogy „többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít” (Példabeszédek 16:32). Határozd el ma, hogy önuralmat gyakorolsz, és életed vezérelvévé teszed a kedvességet!


Változtass a gondolataidon!

”… ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" (Filippi 4:8)

Neked sincs több problémád, mint másoknak - te csak többet gondolsz rájuk! Állj csak meg, és olvasd el még egyszer ezt a mondatot! Szánj rá egy percet, és gondold végig, mit jelent! Amit gondolsz, abból következik majd az, hogyan érzel. Ha nem hiszed, próbálj meg dühös lenni anélkül, hogy előtte haragos gondolataid lennének, vagy szo­morú lenni anélkül, hogy előtte szomorú gondolataid lennének. Nem tudsz, igaz? Ah­hoz, hogy érezni tudj valamit, először gondolnod kell rá, mert a gondolat eredménye­zi az érzést. Ez élet-változtató információ; olyan tudás, amit a Sátán nem akar, hogy megszerezz. Ha megváltoztatod, hogyan gondolkodsz, az megfogja változtatni, hogyan érzel! Semmi sem tudja úgy visszatartani a negatív érzéseket, mint saját gondolataid. Az igazság az, hogy a gondolataid a negatívak, nem az életed! Ha egyszer ezt megérted, újra vissza tudsz térni a boldogság ösvényére.

Ám a változáshoz idő kell. Nem egyik napról a másikra váltál negatívvá, és nem is tudsz egyetlen nap alatt pozitívvá válni. De el tudod kezdeni! Hogyan? Ha két dolgot teszel: Először, ha úgy bánsz a negatív gondolatokkal, mint a legyekkel - elhessegeted őket, és olyan gondolatokkal helyettesíted őket, amik „nemesek és dicséretesek". Tied a döntés! Másodszor, ha Isten jóságára gondolsz. Dávid megtette: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyó­gyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal ko­ronáz meg." (Zsoltárok 103:2-4) Ha tehát komolyan gondolod, hogy változtatni akarsz az életeden, kezdd azzal, hogy változtatsz a gondolataidon!