Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

A küldetésedet magától Istentől kaptad-Egyesítsd a szeretetet és a munkát-Építsd életed biztos alapra: Isten Szavára

2019. február 27. 10:54 - Andre Lowoa

A küldetésedet magától Istentől kaptad

"Ahogyan nekem is küldetést adtál a világban, én is küldetést adok nekik a világban" (Ján.17:18, MSG ford.)


Ha Jézus Krisztus követője vagy, Isten küldetést adott neked. Nem azért vagy itt, hogy a helyet foglald a világban; nem is azért, hogy a saját egyéni céljaid után fuss.

Neked megbízásod van egyenesen Istentől. Ha egyszer a családba kerültél, az életed megváltozik és új értelmet nyer. Az életed már nem rólad szól többé, hanem Isten munkájáról.

A te küldetésed Istennek az egész történelemre vonatkozó missziós tervébe illeszkedik bele. Isten azért alkotott mindent a világban, mert Ő egy családot akart. Nem Földre, más bolygókra vagy csillagokra volt szüksége. Ő mindent azért teremtett, mert tudta, hogy néhányan közülünk szívesen lennénk részesei az Ő családjának.

A küldetést, amit Isten Jézusnak adott, Ő most Krisztus Testére, az Egyházra bízza. Azt akarja, hogy más embereket is hozzunk az Ő családjába. Jézus így fogalmaz: ”Ahogyan nekem is küldetést adtál a világban, én is küldetést adok nekik a világban. (Ján 17:18, MSG ford.)

Amint megismertük Jézust, indulnunk kell! Beszélnünk kell a barátainknak és a családunknak Róla. De nem állhatunk meg ennyinél. Isten nem teremtett olyan embert, akit ne akarna megmenteni. Ő mindenkit szeret – az egész földön.

Isten azt akarja tőlünk, hogy mindenhol beteljesítsük ezt a küldetést: a családunkban, a közösségünkben és a környezetünkben. Az Ő küldetése az életedben egyszerre globális és lokális, egyszerre helyi és világméretű. A Biblia ezt mondja:

"Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. Azért helyeztelek ide, hogy más nemzetek számára világosság légy; el kell vinned szabadító erőmet a földön mindenkihez. (Ézs.49:6, CEV ford.)

Ez Isten terve a világra nézve. Ez az Ő küldetése a te számodra. Azt akarja, hogy mindenki a világon megismerje Őt. Téged akar használni, hogy ez megtörténjen. Isten ezt nem csak papoknak, lelkipásztoroknak vagy misszionáriusoknak mondja. Ha az Ő családjához tartozol, ezt a küldetést rád is bízza!

Beszéljünk róla:

* Lehetséges, hogy változtatnod kell az életeden annak érdekében, hogy követhesd Isten tervét? Ha igen, hogyan?
* Hogyan fogod betölteni missziós küldetésed ebben a hónapban?

Egyesítsd a szeretetet és a munkát

"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,14)

Pál apostol mondja: "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!"

Nem azt mondja, hogy némely dolgotok, hanem minden dolgotok. Azt is hozzáteszi, hogy "bármit teszek, szeretet nélkül kudarcot vallok." (1Kor 13,3 MSG fordítás)

A lényeg, hogy bármilyen munka válhat Isten dicsőségére, ha azt Krisztus szeretetének mintájára végezzük; ha azt a szeretetet mutatjuk a munkatársaink, az ügyfelek és a vásárlók felé. Teréz anya mondta: "Nem az számít, mekkora nagy dolgot teszel, hanem mennyi szeretettel."

Milyen érdekes: az angol career (karrier) szó betűinek két harmada a care (gondoskodás) szót tartalmazza. John Ruskin angol filantróp így fogalmazott egyszer: "Amikor a szeretet és a szakértelem találkozik, remekmű születik."

Kérlek mondd el a következő imádságot a hét minden napján - akár otthon vagy iskolában, a hátsókertben vagy az irodában, vagy bárhol, ahol dolgozol. Ez legyen az imád: "Atyám, ma téged akarlak dicsőíteni a munkám által. Meg akarom mutatni tehetségemet, amit tőled kaptam ajándékba. Úgy akarok dolgozni, hogy teérted teszem azt, és mindezt szeretettel akarom tenni."

"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek" (Róm 12,1)

Beszéljünk róla

* Mi a különbség a szolgálat és a munka között?
* Hogyan jellemeznének téged a munkatársaid az alapján, ahogy másokkal bánsz?
* Milyen ajándékokkal látott el téged Isten? Hogyan használod fel az ajándékaidat a munkád vagy a karriered érdekében?

Építsd életed biztos alapra: Isten Szavára

 

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Máté 7:24)

Egy ház alapja meghatározza, hogy mekkorára lehet a házat építeni. Nem építhetsz egy nagy házat kicsi vagy hibás alapra. Minden helyzetben össze fog dőlni!

Ugyan ez igaz az életükre nézve is. Nem válhatsz azzá, akivé Isten akar, egy hibás alapra építve. Sokféle különböző lehetőség van, amire az életünket építhetjük:

  • Tömegkultúra. Némelyek úgy gondolják, hogy egyszerűen csak azt teszik, amit mindenki más. Ha népszerű, ugyanezt fogják ők is tenni. Mégis, ami ma népszerű, nem lesz az holnap is. Ha a tömegkultúrára építed az életed, az olyan mint egy szüntelenül mozgó alapra építeni a házat. Nem fog működni!
  • Hagyomány. Mások arra építik az életüket, amit mindig is tettek az emberek, vagy ahogyan a szüleik tették. Ennek egy kicsit van értelme, hiszen a hagyomány azért válik hagyománnyá, mert működőképes. De egyetlen hagyomány sem tart örökké, előbb-utóbb elkopik, elavulttá válik és érvénytelen lesz. Márk 7:8-ban Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy soha ne helyezzék a hagyományt az igazság elé. Ez számunkra is egy jó emlékeztető!
  • Értelem. Isten józan eszet adott nekünk; használnunk kell! Az értelmünk viszont nem hibátlan vagy tévedhetetlen. A Példabeszédek 16:25 ezt mondja: „Van út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet." A legokosabbak és legbiztosabbak is megakadnak időközönként; így is várható. Egyedül Isten megbízható minden időben.
  • Érzelmek. Egyesek az érzelmekre építik az életüket. Ha valamit helyesnek éreznek, megteszik. Az érzelmek viszont hazudnak – szüntelenül hazudnak! Többet hazudsz magadnak, mint bárki másnak. Ha az érzelmeid szerint élsz, egész életedben a hangulatod fog manipulálni.

Ha nem működik a tömegkultúrára, a hagyományokra, az értelemre vagy az érzelemre épített élet, akkor mire építs? Isten Szavára.

Jézus azt mondja a Máté 7:24-ben: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

A tömegkultúra megváltozik, a hagyományok elévülnek, az értelem tévedhet és az érzelmek hazudnak. Isten Szava viszont sosem változik!

Lehet, hogy nem mindig érted meg az Ő Szavát. Nem mindig fogod szeretni, nem mindig fog tetszeni. Nem lesz mindig politikailag korrekt.

De az Isten Szava az egyetlen biztos, amire az életünket építhetjük.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Mire építetted az életed alapját? Mennyire tartós?
  • Milyen dolgok vonják el a figyelmedet attól, hogy teljesen Isten Szavára építsd az életed alapját?
  • Miért nehéz néha a hagyományok elé helyzeni Isten igazságát?