A Szent Sátorhoz szükséges anyagok 25 Az Örökkévaló szólt Mózesnek: 2 „Mondd meg Izráel népének, hogy akik szívesen hoznak nekem ajándékokat, azok most gyűjtsék össze, amit adni akarnak! Te pedig vedd át tőlük adományaikat. 3 Ezeket a dolgokat gyűjtsétek össze: aranyat, ezüstöt, bronzot; 4 kék,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 19:58

http://www.szeretetlang.hu/ — Igazság Könyve: “2014.02.02 19:09 Drága gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy minden nap imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet, hogy ez a Küldetés védve legyen a sátáni támadásokkal szemben. Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozása által meg…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 19:57

“…amelyre elkötelezted magad, … Amint követőim összegyűlnek az Imacsoportokban, ők is érezni fogják Isteni Jelenlétemet, és Én különböző módon fogom megismertetni magam velük. A jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek. … Most, amikor Imacsoportjaim összekapcsolódnak, maradék…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 18:55

"Amit fontos tudni, hogy kevés idő maradt a lelkek megmentésére.   ... Tegyétek le páncéljaitokat és engedjétek meg Nekem, hogy ezt a különleges ajándékot átadjam nektek." Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 17:10

Nézz szembe a valósággal és válaszd a hitet „És mikor a hajóra szállt vala, követék Őt az Ő tanítványai. És íme nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok, Ő pedig aluszik vala.” (Máté 8: 23-24 Károli G.)Ha nyugtalankodni és aggódni kezdesz a helyzeted miatt, az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 10:35

Egy szokás, hogy boldog légy: Engedd el! “...egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Filippi 3,13-14, Revideált Károli) A…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 10:34

Az ige hirdetése... A mai nap imádsága: URam! Add, hogy szépen, akaratod szerint élhessek, igenem mindig igen legyen, s a nemem egyértelmű nem, s minden körülmények között hitelesen tudjak bizonyságot tenni mindent átfogó és megtartó szeretetedről! Ámen Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 09:30

Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját 2015.  november 30. Uram! Te vagy lelkünk öröme, szellemünk boldogsága, testünk lámpása. Dicsőség Neked Istenem, mindnyájunk Atyjának!  Ó jöjj! Ne félj, szavaid megörvendeztettek engem. Bár természeted gyenge és tartózkodó, Szívem örvend.  Örömét…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 08:58

A Szeretetlángot szívükbe fogadók nagy ünnepe világszerte február 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. BátaszékKezdés 16 órakor, Szentmise 17 órakor (Kürtösi Krisztián atya)Békéscsaba – Szent Antal FőplébániaKezdés 9 órakor, Szentmise 10 órakor (Szigeti  Antal atya)Cím: Békéscsaba,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 08:48

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 07:46

2012. június 10. vasárnap, 3:30 Drága szeretett leányom, felszólítom minden követőmet, hogy mutassanak bátorságot ebben az időben. Ez most nem annak az ideje, hogy leboruljatok és sírjatok. Ez az üdvösségetekért folytatott harc ideje. Felszólítok minden Keresztény Egyházat, Klérusom tagjait és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 06:45

Az igazi hívő ember számára Jézus nem heti néhány órás program csupán, hanem az életük.   Az imádság Isten legtökéletesebb alkotása. Egyszerre cél és eszköz, tevékenység és állapot, harc és megnyugvás, mélység és magasság, fény és sötétség, tűz és víz, élet és halál, szó és csend, szegénység és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 05:31

Állj fel, tedd túl magad rajta, és lépj tovább! „…Ifjúkorod szégyenét elfelejted…” (Ézsaiás 54:4)Amikor Éva életében először kinyitotta szemét a Föld nevű bolygón, már házas volt. Nem kellett felnőnie. Egyszerre feleség lett, aztán pedig anya. Veled is ez történt? Szülő lettél, mielőtt esélyed lett…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 00:33

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.01. 00:00