Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Amikor mélyen vagy, a Biblia felemel-Az elfogadás nem jóváhagyás

2019. február 11. 10:02 - Andre Lowoa

Amikor mélyen vagy, a Biblia felemel

 

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róma 15:4 NIV fordítás)

Belesüllyedtél a bánatba? Szükséged van hangulatemelőre?

Tedd le a csokitorta szeletet. Ne tarts sajnálkozó estét. Vedd kezedbe inkább a Bibliádat!

Szükséged van Ige szünetre!

Isten bátorításul adta nekünk a Bibliát. Úgy is gondolhatsz a Bibliára, mint egy hangulatemelőre.

A Róma 15:4-ben a Biblia ezt mondja: „Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róma 15:4, NIV fordítás).

Az Írásokban minden a bátorításunkra íródott. Ez erős kijelentés – de igaz! Isten Igéjének még a keményebb részei is azért vannak, hogy életünket végül a helyes irány megtartására ösztönözzék.

Ezért van szükségünk Istennel kettesben töltött időre minden egyes nap. Akár napi áhítaton, csendességen, vagy személyes sugallaton keresztül – szükséged van arra, hogy egyedül legyél Istennel, olvasd az Igéjét, és beszélj Hozzá.

A Biblia a 119. zsoltár 114-es versében ezt mondja: „Csendes menedékhelyem vagy, Szavadra várok, hogy megújítson.” (MSG szabad fordítás).

Ha elcsüggedtél és elvesztetted a reményt, elmondhatok neked egy dolgot az életedről anélkül, hogy valaha is találkoztunk volna: nem töltesz időt Isten Igéjébe mélyedve. Ha töltenél, nem lennél elcsüggedve. Minél többet olvasod Isten Igéjét amikor mélyen vagy, Ő annál jobban felemel.

Tehát legközelebb, ha el vagy kedvetlenedve, ne kapcsold be a tévét rögtön ahogy hazaérsz. Inkább nyisd ki a Bibliádat és olvasd! Hallgass Dr. Lukácsra Dr. Phil helyett.

Isten Igéjében van az az erő, ami megváltoztatja az életedet. Isten ereje van benne. Semmi más nem képes rá. A Biblia fogja megadni neked az igazi, igaz bátorítást.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Milyen dolgokhoz fordulsz, amikor elcsüggedsz? Tényleg bátorítást és igazi reményt kínálnak ezek a dolgok?
  • Mindent be tudunk illeszteni az időbeosztásunkba, ha igazán fontos számunkra. Szakítottál már időt a napodból csendes visszavonulásra, hogy Isten megújíthasson?
  • Melyik bibliaversek bátorítanak amikor elcsüggedsz vagy mélyen vagy? Megtanultad már ezeket kívülről?
Az elfogadás nem jóváhagyás

"Az Atya nekem adja mindazokat, akik az enyémek. Mindegyik hozzám jön, és én mindig elfogadom őket." (Jn 6,37 NCV fordítás)


Krisztus követőinek a világon a legelfogadóbb embereknek kell lenniük. János 6,37 írja: "Az Atya nekem adja mindazokat, akik az enyémek. Mindegyik hozzám jön, és én mindig elfogadom őket." (NCV fordítás)

Lehet, hogy befogadtad Krisztust az életedbe, de azt megértetted, hogy ő is elfogadott téged? Nem azért szeret, aki vagy, vagy amit tettél, hanem azért, mert Ő az, aki.

Tituszhoz írt levélben áll: "Jézus sokkal jobban bánt velünk, mint azt megérdemeljük. Isten előtt elfogadhatóvá tett, és az örök élet reménységét adta." (Tit 3,7 CEV fordítás) Hogyan váltunk elfogadhatóvá? Nem az történt, hogy megváltoztunk, vagy jobbá váltunk. Nem igaz, hogy sosem vétkeztünk. Egyedül kegyelme által történt mindez.

Isten azt kívánja, hogy jóindulatot és elfogadást tanúsítsunk mi is mások iránt, de a probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, mi a különbség az elfogadás és a jóváhagyás között. Nagyon, nagyon különböző dolgokról van szó. Jézus Krisztus teljes mértékben elfogad téged, de ez nem jelenti azt, hogy helyesel mindent, amit teszel.

Egy nap Jézus az utcán sétált, mikor néhány vallási vezető, akik próbálták kelepcébe csalni, egy asszonyt vezettek hozzá. Az asszony házasságtörést követett el. Jézus az asszony vádlóira nézett, és így szólt: "Az vesse rá az első követ, aki még sosem vétkezett." És persze mindenki elszéledt.

Mit tett Jézus? Elfogadott, de nem jóváhagyott. Nem helyeselte, amit az asszony tett, de elfogadta őt, és visszaállította a méltóságát.

Neked is így kell cselekedned a körülötted lévő emberekkel. Nem kell mindenkinek minden tettét helyeselned. De el kell tudd fogadni őket, mert ez a szeretet jele.

A Bibliában a rómaiakhoz írt levélben áll: "Fogadjátok be tehát egymást, ahogy Krisztus is befogadott minket." (Róm 15,7)

Hogyan tedd mindezt? Az egyik módja kimutatni az elfogadást, ha meghallgatod a másikat. A szeretet figyelmet szentel a másikra. A szeretet meghallgatja a másik félelmeit és kétségeit, és tiszteletben tartja azokat. Aki szeret, elfogadja a másikat, ahogy Jézus elfogadott téged.

Beszéljünk róla

* Isten elfogadott téged - ennek megértése hogyan változtatja meg azt, ahogy másokra és döntéseikre tekintesz?
* Mi az a múltadban vagy a személyiségedben, ami távol tart attól, hogy teljes mértékben átérezd, Isten elfogadott téged?
* Hogyan mutathatod ki szeretetedet azok iránt, akiknek tetteit nem helyesled?