Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn 20170209

2019. február 08. 17:27 - Andre Lowoa

"Ha látnátok a lelkek millióit, akik az örök tűzbe zuhannak, meghalnátok a rémülettől."

"Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság."