Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

“Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én vagyok a szerző.” 20180209

2019. február 08. 18:08 - Andre Lowoa

” A következőket mondom neked, hogy figyelmeztesselek téged: minél jobban hallható Szent Szavam, és minél jobban éhezi az ember Kegyelmeimet, annál több szerencsétlenséget kell elviselned. Mindenki, aki részt vesz ebben a Küldetésben, most érezni fogja ezeknek a támadásoknak a hatását.
És mihelyt azt gondolod, hogy ez a Küldetés lehetetlen, Én kinyitok majd egy ajtót, aztán egy másikat, és ezt egészen addig fogom folytatni, amíg minden akadályt meg nem szüntetek, hogy Kívánságaim beteljesedjenek.
Ez a fordulópont Isteni tervemben, az Üdvösség Tervében. 
Ettől a naptól kezdve, Szavam egyre hangosabb lesz és csak kevesen lesznek képesek arra, hogy azt figyelmen kívül hagyják. Aztán majd minden nemzet, minden nyelven meg fogja ízlelni az IgazságotEgyesek nyelni fogják az Igazságot, mások pedig kiköpik azt, és ott lesznek azok is, akik ettől majd megfulladnak, olyan keményszívűekké váltak. 
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/soha-ne-feledd-hogy-te-az-iro-vagy-en-vagyok-a-szerzo/
—–
Római katolikus:
” † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus a Messiás: meggyógyítja a siketeket és a némákat. 
Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj meg!”
Erre megnyílt a siket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 7,31-37 “
——
Görög katolikus: 

29 “Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel,

30 mert meglátták szemeim üdvösségedet,

31 amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,

32 hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.”

” 38 Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.”
—–
—–
—–
Tóra:

33 Akaszd a kárpitot horgokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentélyt a szentek szentjétől!

34 Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében!”

—–