Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Szűz Mária: A Gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földre nem tiporta " 20170208

2019. február 07. 17:02 - Andre Lowoa

http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-a-gonosz-addig-nem-fog-nyugodni-amig-a-katolikus-egyhazat-a-foldre-nem-tiporta/

 

VÖ.:

http://prohungariasacra.blogspot.hu/2017/02/braziliaban-romba-dol-katolicizmus.html?m=1

 

„A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert ha egyszer arról eszel, meg fogsz halni!”
Ez az Isten igéje. 
Ter 2,4b-9.15-17

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Mondj áldást, lelkem, * Urunknak, Istenünknek. (1a. vers.)

...

Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert.

...

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat! 
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat! 
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged..."

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-02-08