Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. február 3. KÉRJÉTEK SZENTLELKEMET, HOGY SEGÍTSEN!

2019. február 03. 08:27 - Andre Lowoa

1992. szeptember 17.

Üzenet azok számára, akik ezekért az üzenetekért dolgoznak:

Gyermekem, bízzál bennem! Saját erõdbõl még kisujjadat sem tudod felemelni. Tõlem származik minden hatalom. Viszonzásképpen ajánld fel nekem most akaratodat! Várakozom.

 

AZ ÉN AKARATOM A TIED


Én Jézus mondom neked: te jóindulatomat élvezed, mert hatalmam alatt állsz. Mondd meg mindazoknak, akiket Szívem kiválasztott, hogy sohasem hagyom el õket. A Jegyes fog gondoskodni mindarról, amire szükségük van. Mindenki lássa meg bennük az igaz tanúkat! Mindenki ismerje fel részvételük módjáról, hogy igazság van bennük. Kiküldöm õket, hogy szembenézzenek a világgal. Tartózkodniuk kell az éles kritikától, nehogy megölje vagy megossza õket nyelvük. Egyikük sem érdemelte meg ezt a kegyelmet. Én, Jézus kínáltam fel nekik ingyen. Ezért egyikük se kérjen érte pénzt! Az erõs támogassa a gyengét, a gazdag a szûkölködõt! Ahogy mondtam: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni”. 1 Annyit mindig fogok nektek adni, hogy fedezze kiadásaitokat, ezért soha ne tegyetek engem próbára! 2

Legyetek egyek bennem és egymással! Megpróbáltatásaitokban ne adjatok helyet az elkeseredésnek! Tegyétek meg mindazt, ami tõletek telik, a többit én teszem meg. Bátorság! Imádkozzatok, hogy el ne vesszetek! Fedjétek fel a világ elõtt Szentséges Szívem gazdagságát és dicsõségemet! A Magasságbeli tanúi akartok lenni? Akkor haljatok meg magatoknak! Egyek akartok lenni velem? Szakadjatok el a világtól! A Szeretetet akarjátok szolgálni? Kövessétek áldozatom Vérével átitatott lábnyomaimat! 3És ne feledkezzetek meg még valamirõl: Kérjétek Szentlelkemet, hogy segítsen megszabadulni emberi hajlamaitoktól és gyengeségeitektõl! Kérjetek, és kapni fogtok. Szelíd vagyok és alázatos szívû, és ismerem szíveteket. Kérjétek Lelkemet és Lelkem segítségetekre fog jönni. A Lélek most azt kéri, hogy gyakran mondjátok ezt az imát:

Jézus,
sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendõk,
sem magasság, sem mélység,
sem hatalmasságok,
sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat engem Tõled.
Megfogadom, hogy hûséges maradok Hozzád!
Ez az én ünnepélyes fogadalmam.
Segíts ezt mindörökkön örökké megtartanom!
Amen.

 

 

Állj fel leányom, és arass! Gondolataid legyenek az én gondolataim! Hagyatkozz rám, és akkor bármit teszel, azt Lelkemben teszed és az én elgondolásom szerint. Engedd, hogy Lelkem szabadon lélegezzék benned, és véghezviszem benned akaratomat. Boldog vagy gyermekem, te, aki elmélkedsz és megengeded Bölcsességemnek, hogy személyes Tanítód legyen! Még sok titkot fog felfedni elõtted. Fogadd be és adj, adj!

 


1 ApCsel 20,35
2 Jézus úgy érti, hogy senki ne vállaljon adósságot, bármely személy vagy hely felé.
3 Jézus igazi áldozatokat kér tõlünk.