Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Nincs már sok idő addig, amíg az emberiség megtisztulásának végső szakasza elkezdődik 20180203

2019. február 02. 18:01 - Andre Lowoa

“… Az összes Atyák közül Ő a legszeretetteljesebb, Aki ebben a pillanatban nagy fájdalmat visel el, és mélyen meg van bántva azon sötétség miatt, melyet sok Gyermeke lelkében lát.

Nincs már sok idő addig, amíg az emberiség megtisztulásának végső szakasza elkezdődik. Ez a jóknak a rosszaktól való elválasztását fogja jelenteni. Majd’ megszakad Atyám Szíve, de ezt meg kell tennie. Ez olyan, mintha a kertjét ápolná, hogy az egészséges és tökéletes legyen. A gyomokat el kell pusztítania, különben azok elterjednek, és megfertőzik az egészséges növényeket.

Legyetek mindenkor felkészülve.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nincs-mar-sok-ido-addig-amig-az-emberiseg-megtisztulasanak-vegso-szakasza-elkezdodik/

 

——
Római katolikus: 
“Adj tehát szolgádnak tanulékony szívet, hogy igazságot tudjon szolgáltatni népednek, és különbséget tudjon tenni jó és rossz közötti Különben ki tudná kormányozni ezt a nagy népet?””
——
Görög katolikus: 

46 Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken; szeretik a főhelyeket a zsinagógákban és az asztalfőn ülni a lakomákon;

47 akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.” “

 

Az özvegyasszony két fillére

21 Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe.

Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba,

és így szólt: “Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát.” “

Tóra:

“26Az Úr pedig bölcsességet adott Salamonnak, amint megígérte. S egyetértés uralkodott Hirám és Salamon között, úgyhogy szövetséget is kötöttek egymással. 27Akkor Salamon munkásokat gyűjtött egész Izraelből; a munkások száma harmincezer embert tett ki. 28Aztán elküldte őket Libanonba, fölváltva minden hónapban tízezret úgy, hogy egy hónapig Libanonban voltak, két hónapig otthon. Adonirám felügyelt a munkára. 29Salamonnak ezenkívül még hetvenezer teherhordója és nyolcvanezer kőfejtője is volt Júda hegységében, 30nem számítva Salamon munkafelügyelőit, akik a munkát irányították, mármint a háromezer-háromszázat, akik a munkát végző emberekre felügyeltek. 31A király elrendelte, hogy hatalmas köveket fejtsenek, pompás köveket, hogy faragott kockakövekből vessenek alapot a háznak.32Salamon építői és Hirám építői a gibbitákkal egyetemben gondoskodtak az építkezésről, s előkészítették a fát meg a köveket a templom építéséhez. …”