Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. február 2. MONDD EL GYERMEKEIMNEK, MENNYIRE MEGBOCSÁTÓ VAGYOK!

2019. február 02. 08:00 - Andre Lowoa

1987. december 6.

Írd, Vassula! Én az Úr, azt kívánom, hogy, tiszteld keresztutam állomásait! Vezesd be a fényt! Elõször Édesanyámat tiszteld gyertyát gyújtva neki, azután azt kívánom, hogy égõ gyertyával kezedben hajts térdet minden állomásnál!

Uram, Te már kigondoltad tervedet, arra kérlek, nyisd meg az utat elõttünk, hogy tisztelhessünk Téged, Uram.

Megteszem, támaszkodj rám, hordozni foglak. Vassula, ha ez megtörtént, figyelmeztetni foglak arra, hogy hamarosan bekövetkezik a második esemény. Emlékeztetni foglak arra, hogy azontúl ne keress kényelmet magadnak!

Istenem, mindannyiunkhoz szólsz?

Nem, egyedül csak tehozzád szólok, nézz Arcomra! Emlékeztetlek, hogy ettõl az eseménytõl kezdve magadon fogod érezni erõs kezemet. Beléd áramlik isteni tanításom: engedelmessé kell válnod, készen kell állnod szolgálatomra, hûségesen kell tisztelned engem! Igénybe foglak venni. A végsõkig igénybe veszlek, annyira, hogy céltáblám leszel. Te vagy az én írótáblám, kicsim. Az a szándékom, hogy visszaviszem juhaimat Péterhez:

Uram, Istenem, több mint egy évet töltöttem el Veled, mint a Te írótáblád: Mindennap igénybe vettél, és szeretlek, mert így közelebb vagyok Hozzád. Igénybe vehetsz, hûséges maradok hozzád, és rabszolgád leszek.

Vassula, mennyire szeretlek. Megcsókolnád lábamat, miután befejezted a keresztutat?

Igen Uram, megteszem. Jézus; azt szeretném, ha segítenél X atyának, Uram, lennél szíves?

Kedves, miért ne segítenék neki, amikor én választottam Ót? Ó kicsim, nem érted? Azért választottam ki két szolgámat,1, hogy tanúid legyenek mûvem folyamatában. Szívem közepébe helyeztem õket. Jöjj, ne feledkezz meg jelenlétemrõl, mintha elhanyagoltál volna az elmúlt napokban!

Istenem, adj erõt, hogy mindennek eleget tudjanak tenni. Szeretnék kedvedre lenni, ahogy tudod, de erõm véges, megbocsátasz?

Ó Vassula, mennyire szeretlek, megbocsátok neked. Írd le, amit láttál!

(Jézus szomorúnak és komolynak látszott, amikor azt mondta, hogy elhanyagolom. Miután bocsánatot kértem Tõle, isteni Arca egyetlen szempillantás alatt ragyogó mosolyra derült, felém mutatva gödröcskéit kitárta két karját, hogy odasiessek Hozzá, és megbocsátott.)

Mindig megbocsátok a legkisebb késlekedés nélkül, és azért engedtem, hogy tökéletesen felismerj, hogy el tudd mondani, mennyire megbocsátok! Jöjj, mi ketten! 2

1987. december 7.

“Nem ortodox módon” vezetlek, de én Isten vagyok, és magam akarom megválasztani minden utamat. Elszállnak az órák, az idõ közel. Úgy vezetlek; Vassula , ahogy én akarom.


1 X atyát és Davidet.
2 Ahogy ezt mondta, Jézus olyan mozdulatot tett mutatóujjával, mint egy tanító, amint figyelmeztet.