Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki 20170131

2019. január 30. 17:39 - Andre Lowoa

"Ők, a kiválasztott gyermekeim, azt hiszik, hogy egyedül csak a hitük hozta őket Hozzám.

Amit nem vesznek észre az, hogy a Szentlélek szállt le rájuk, különösen a nyíltszívűekre, hogy csatlakozni tudjanak maradék Egyházamhoz a Földön.

Ők fogják majd azt az alapot alkotni, vagyis az Én szeretett követőim, akik engedelmességet, erős akaratot és tiszta szeretetet mutatnak a szívükben, amelyre Én most újra építem Egyházamat a Földön.

...

Teljes Búcsút adományozok nekik, hogy képessé tegyem őket égő fáklyám hordozására, hogy a megtérést terjeszteni tudják."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/jezus-a-teljes-bunbocsanatert-teljes-bucsut-nyilvanit-ki/

VÖ.:
"Testvéreim! 

Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát."

 

 

http://jojjel.hu/wordpress/2017/01/31/jezus-a-teljes-bunbocsanatert-teljes-bucsut-nyilvanit-ki/