Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

"Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet" 20180130

2019. január 29. 18:40 - Andre Lowoa

"Drága szeretett leányom, az emberi élet megsemmisítése növekszik azok kezei által, akik ezt az isteni ajándékot nem tisztelikE förtelmes bűn miatt Atyám haragja olyan tetőfokot ért el, hogy ordításait (*) hallani lehet Mennyország szerte.
Haragjának Keze ki fogja űzni ezt a gonoszságot, mivel kitépi majd azokat a gonosz embereket és elpusztítja őket. Mert minden, állathoz hasonlóan lemészárolt emberért az elkövetőket Atyám a Pokol tüzébe fogja dobni.

Kérlek titeket, vegyétek tudomásul, amint a háborúk fokozódnak, a gonoszok közül ez ügyben érintett diktátorok felelősségre lesznek vonva. Ők ki lesznek gyomlálva és abban az Igazságszolgáltatásban lesz részük, amelyet magukra vontak.

Az emberek nem láthatják, amit Én látok. Nem ismerik a gonoszság nagyságának következményét az élet megsemmisítésében, a Föld megsemmisítésében és az emberek felebarátjaik általi üldöztetésében.

Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet. ..."

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/atyam-beavatkozasa-mar-elkezdodott-es-haragja-meg-fogja-razni-a-foldet/
-----
Római katolikus:
 „Jó hírt hozok, uram király, mert az Úr a mai napon megszabadított azok kezéből, akik fellázadtak ellened.”
...
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. "
------
Görög katolikus: 
"... 18 Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez,

19 mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz;

20 és ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem; a választottakért azonban, akiket Ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat."

Az Emberfia eljövetele

21 "Ha valaki akkor ezt mondja nektek: Nézd, itt a Krisztus! - vagy: Nézd, ott van! Ne higgyétek!

22 Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat.

23 Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!" ..."
"Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.

10 Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. ..."

-----
-----
-----
Tóra:
"Az emberölés és a testi sértés büntetése
12 Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell bűnhődnie. ..."
-----
----
----