Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. január 28. A HOZZÁM VEZETÕ ÚT KESKENY ÉS NEHÉZ

2019. január 28. 08:30 - Andre Lowoa

1989. szeptember 24.

Lelkem örvendezik az Úrban. Jöjj Uram, és segíts, hogy halljalak és érezzelek Téged, és lelkem így a Te világosságodban örvendezhessen.

Kedvesem, érezd, hogy szeretlek! Ne vétkezz többé, ismerd fel mindannak értékét, amit tõlem tanultál! Bátorság leányom! Ne feledd, hogy melleted vagyok, és bizony mondom neked, hogy Szavam, amelyet neked adtam, úgy elterjed, mint a reggeli pára. Engedd meg, hogy mindennap szolgálatomba vegyelek! Engedd meg, hogy elárasszalak égõ kívánságaimmal. Azt akarom, hogy oltárom szüntelenül értem, a Te Istenedért lángoljon. Hozzám vagy kötve, többé már nem leszel szabad. Soha semmit sem erõltettem rád, kezdettõl fogva mindig tiszteletben tartottam szabadságodat. Emlékezz, hogyan vezettelek lépésrõl lépésre mindennap közelebb magamhoz! Imádkozz Vassulám! Megadom neked erõmet és olyan akaratot, hogy állhatatos maradj, mivel az én vállaim belefáradtak keresztem hordozásába. Szeretetemnek készséges, áldozatot vállaló lelkekre van szüksége, hogy megpihentessenek és osztozzanak velem keresztemben. Felfoghatatlanul szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Arra van szükségem, hogy jóságos lelkekkel megoszthassam szenvedésemet. Megértesz most már Vassulám? A hozzám vezetõ út keskeny és nehéz. Sokkal több áldozatot fog tõled követelni, mint amennyi áldozatot most értem hozol, de segítek neked. Ne félj! A megszentelõdés felé vezetlek. Egész idõ alatt veled leszek. Ne ellenkezz, add át magad nekem, ne feledd, miként ment meg szeretetem! Engem óhajts, és engem helyezz az elsõ helyre! Soha ne hagyd abba az imádkozást, ne adj talpalatnyi helyet se az ördögnek, hogy megkísérthessen téged. Hagyj fel a kételkedéssel! Meddig akarsz még kételkedni? Virágom, tudom, hogy törékeny és gyenge vagy, de hidd el nekem, hogy én magam hordozom vállamon gyengeségedet, és én viszlek téged végig az egész úton házamba. Én, a te Istened örökbe fogadtalak téged. Elhagynám-e fogadott gyermekemet csupán azért, mert nincs elég ereje, és még segítségre szorul? Soha! Azért fogadtalak örökbe, hogy enyém legyél, és most valóban az enyém vagy. Érezd örömömet! Gyengéden keltettelek életre, és elfogadtalak olyannak, amilyen vagy, minden bûnöddel, gyengeségeddel és hibáddal, hogy általad mutassam meg az egész világnak, miképpen terjed ki irgalmam korszakról korszakra, és hogy bûneitek meg tökéletlenségetek ellenére teljesen megbocsátok nektek. Kész vagyok örökbe fogadni benneteket, hogy osztozhassatok velem mennyei királyságomban. Szeretetem mindörökké kiterjed minden nemzedékre. Fogjátok meg kezemet, és engedjétek, hogy házamba vezesselek benneteket! Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok, szeretettel vállamra veszlek, és úgy viszlek benneteket házamba.