Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

A próféciák, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek. 20180127

2019. január 26. 18:45 - Andre Lowoa

Felszentelt szolgáim rettenetes hibát fognak elkövetni, amikor a Királyságom felé vezető úton a rossz elágazást fogják követni. Ezt tudatlanságukból fogják tenni, mivel sokan közülük azt feltételezik, hogy ők már ismerik azokat a próféciákat, amelyeket Én tárok fel a világ számára, még Második Eljövetelem előtt.

Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor majd arra utasítják őket, hogy helytelenül cselekedjenek, elutasítván így a mindenki számára adott figyelmeztetéseimet a lelkek megmentésére. A próféciák, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek.

Kérlek benneteket, nyissátok meg szíveteket az Igazságra. Legyetek óvatosak, amikor megítélitek Isten Szavát, amely választott prófétáinak adatik. Ha keményen ítélkeztek fölöttük, akkor ti is annak megfelelően lesztek megítélve. Ha könyörtelenül elutasítjátok őket, akkor ti is el lesztek utasítva Igazságom Keze által. Fogadjátok el őket szeretettel, és Én Szentséges Karjaimba zárlak benneteket.

Semmi sem mond ellen Atyám Könyvének azokból (az üzenetekből), amelyeket most megosztok veletek, mert az lehetetlen. Én most azért jövök, hogy befejezzem azokat a Tanításokat, melyeket a Földön eltöltött időm alatt meghatároztam.

Amikor a Munkám befejeződik, Szövetségem is be fog végre teljesülni. Azután elhozom majd az Örök Élet Legdicsőségesebb Ajándékát.

Jézusotok”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-profeciak-amelyeket-a-jelenesek-konyve-tartalmaz-csak-reszben-ismertek/

—–
Római katolikus:
“… Ennek hallatára Dávid igen nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt az ítéletet hozta: „Az Úr életére mondom: halál fia az az ember, aki ezt cselekedte. Négyszeres kárpótlást fog adni a juhért, minthogy ilyen dolgot merészelt művelni; de legfőképp azért, mert könyörtelen volt.”
Ekkor a próféta a fejére olvasta Dávidnak: „Te vagy az az ember. És most maga az Úr, Izrael Istene mond ítéletet:
Te ugyan titokban követted el a bűnt, én azonban világos nappal, az egész nép szeme láttára foglak érte sújtani.”
Dávid erre bűnvallomást tett Nátán próféta előtt: „Vétkeztem az Úr ellen”…”
——
Görög katolikus:
“… 6 Azután így szólt az Úr: “Halljátok, mit mond a hamis bíró!

7 Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket?

8 Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” “

14 Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására.

15 Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.”

—–
9 Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.”
——
—–
—–
Tóra:
A rabszolgák törvénye
21 Ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod:
2 Ha héber rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon, de a hetedikben menjen el szabadon váltságdíj nélkül. …”
A vezetők árulása Jeruzsálemben

8 Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Cidkijjá király egyezséget kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását,

9 és engedje szabadon mindenki héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgaságban senki júdai embertársát. …”

—–
—-
És ez az április, akkor jelöljük azt a napot, amikor a zsidó nép válaszolt erre az ősi kérdésre – egy ország születhet egy napon, egy nemzet születhet egy pillanat alatt? – ahogyan Izrael állam ünnepli születésének 70. évfordulóját. (Taps.)


Ahogy felkészülsz arra, hogy megemlékezzetek ennek a történelmi mérföldkőnek, azt mondom, Izrael jó népével, itt és a világon: Shehecheyanu, v’kiyimanu , v’higiyanu la’z’man ha’zeh . (Taps.)

Hetven évvel ezelőtt az Egyesült Államok büszke arra, hogy ő lesz az első nemzet a világon, hogy felismerje Izrael Államát. De ahogy jól tudjátok, az a munka, amelyet azon a napon kezdtünk, befejezetlen maradt, mert míg az Egyesült Államok felismerte nemzetedet, az egyik közigazgatás megtagadta a tõke elismerését.

De csak a múlt hónapban, Donald Trump elnök történelmet írt. 70 éves hibát helyesbített; ő tartotta a szavát az amerikai népnek, amikor bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok végül elismeri, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa. (Taps.)

Something HUGE is Happening in Bible Prophecy – Israel & Palestine