Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Ábrahám könyörög Sodomáért

2019. január 11. 19:16 - Andre Lowoa

Forró délben a sátor hűvösében pihent Ábrahám. Lépteket hallott: három ismeretlen állt a sátor előtt. Felkelt, meghívta őket. Leültek, beszélgettek. Aztán útnak indultak: Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket egy darabig. Sodoma felé tartottak. Útközben megszólalt az egyik: –– Vajon…

Tovább

Hamarosan azt fogják hivatalosan bejelenteni, hogy a Pokol egy olyan hely, ami nem létezik 20190112

2019. január 11. 19:09 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, ha nem Én, Jézus Krisztus lennék, Aki jelenleg a világhoz szólok, sok lélek nem lépne be soha a Paradicsom Kapuin. Oly sok hálátlan lélek nem engedelmeskedik többé Törvényeimnek és így a saját értelmezéseiket alkotják meg, melyeket Én visszataszítónak találok. Az Igazságra…

Tovább

BERZSENYI DÁNIEL: FOHÁSZKODÁS

2019. január 11. 08:09 - Andre Lowoa

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasb menny s aether Uránjai, Mellyek körülted rendre keringenek, A láthatatlan férgek: a te Bölcs kezeid remekelt csudái. Te hoztad e nagy Minden ezer…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. január 11. 01:43 - Andre Lowoa

A kereszt bölcsességét csak akkor értjük meg, ha saját magunkon érezzük. Edith Stein A legtöbb ember csak azért panaszkodik, hogy leplezze, milyen jó dolga van. A szelídség! Mennyivel nagyobb erő, mint a nyers erőszak! Charlotte Bronte Akik megmerítkeznek a szenvedés tengerében, ritka…

Tovább

Egység, nem egyformaság-Gyakorold az igazi kegyességet!-Használd azt, amit Isten neked adott!-Idősebb és jobb-Légy tanítható!-Miért imádkozott Pál?-Ne csináld azt, amivel nem mész semmire!-Változás és növekedés

2019. január 11. 00:45 - Andre Lowoa

  Egység, nem egyformaság   „… hogy tökéletesen eggyé legyenek…” (János 17:23)   Jézus keresztre feszítése előtti utolsó imádságában azért könyörgött, hogy követői egységben lehessenek. Ez nem kis dolog! Mi, keresztyének rengetegfélék vagyunk, különböző felekezetekből, különböző…

Tovább