Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

A döntéseid erősebbek a körülményeidnél-A hitedre összpontosíts, ne az érzéseidre-A te álmod, vagy Isten álma?-Az igazság az árnyékokról

2019. január 09. 10:38 - Andre Lowoa

A döntéseid erősebbek a körülményeidnél

"Hiszen mindenkinek saját magáért kell felelősséget vállalnia." Galata 6:5 (EFO)

A döntéseid sokkal erősebbek a körülményeidnél. Talán nem tetszik, hogy ilyen bonyolulttá vált az életed... De néhány kivételtől eltekintve, senki nem kényszerít téged arra, hogy bonyolítsd.

Megvan a hatalmad, lehetőséged, hogy egyszerűsítsd az életed. Valójában, Isten azt várja, hogy vállaljuk a felelősséget az életünkért és gondosan válogassuk meg, mivel töltjük az időnket.

Pont elegendő időd van arra, hogy Isten akaratát megtedd, amíg itt, a földön élsz. Pontosan elég időt kaptál, hogy betöltsd a célodat. Ha többet próbálsz tenni attól, amit Isten tervezett számodra, természetes, hogy folyamatos időhiányban fogsz szenvedni vagy feszült leszel az időbeosztásod miatt.

Azért imádkozom, hogy szabadulj fel a stressz alól és éld át az elégedettség új érzését, miközben csupán azokat a dolgokat végzed, amire Isten teremtett téged.

Beszéljünk róla:

* Készíts listát azokról a tevékenységekről és kötelezettségekről, amik stresszt okoznak számodra. Kérd Isten segítségét abban, hogy meglásd, melyek azok a dolgok az időbeosztásodban, amit ő soha nem is szánt neked.
* Isten pont elég időt ad neked arra, hogy megtedd az ő akaratát, amíg itt, a földön élsz. Kérd Istent, hogy mutassa meg, mire kell összpontosítanod és mire fordítsd az energiádat.
A hitedre összpontosíts, ne az érzéseidre

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” (Jób 1:21)

Keresztyén gyermekként Isten megerősítő érzéseid kapod, és szintén gyakori válaszokat tapasztalsz még az éretlen, önző imákra is, csak azért, hogy tudjál a létezéséről. Ahogy azonban növekedsz hitedben, ezektől a függőségektől megszabadít.

Bár Isten továbbra is szeretné,hogy érezd jelenlétét, inkább azzal foglalkozik, hogy bízzál benne, és nem csak azzal, hogy érezd őt. A hit az, ami valóban számít Istennek, nem az amit érzünk.

Leginkább akkor, amikor minden szétesik körülötted és Isten olyan, mintha sehol sem lenne, tapasztalod azokat a helyzeteket amik leginkább próbára teszik hitedet. Ez történt Jóbbal is. Egy napon mindenét elveszítette, családját, gazdaságát, egészségét, mindenét, amije addig volt. Jób teljes elkeseredése a Bibliában 37 fejezeten keresztül történik, amikor Isten semmit sem szól hozzá.

Hogyan dicsőíted Istent, amikor nem érted mi történik körülötted és Isten nem szól hozzád? Hogyan maradsz kritikus körülmények között, kapcsolatban, amikor nincs válasz, kommunikáció? Hogyan követed szemeiddel Jézust, amikor könnyben úszik? Azt teheted, amit Jób is tett, földre borulva imádkozott és azt mondta: „Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” (Jób1:21)

Mondd el Istennek mit és hogyan érzel. Öntsd ki a szívedet Istennek. Könnyíts magadon, oszd meg érzéseidet. Jób is ezt tette, amikor megvallotta: “Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel.” (Jób 7:11)

Áhítozott, hogy Isten ne maradjon távol tőle: „mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban,” (Jób 29:4)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Írd le azt az időt, amikor Isten jelenlétét érezted életedben!
  • Gondolj arra az időszakra, amikor vágyódtál Isten jelenlétére, de nem érezted. Megváltoztatta ez válaszodat Isten felé?
  • Mit jelent számodra az, hogy hited és nem érzéseid útján járhatsz?

A te álmod, vagy Isten álma?


„Ha megpróbálsz ragaszkodni életedhez, elveszíted azt. Ám ha feladod az életed énértem és a Jó Hírért, megmented azt." (Márk 8:35, NLT fordítás)

eagle.jpg

Honnan tudod, hogy a saját álmodért élsz, vagy Isten álmáért?

Lehet, hogy azt hiszed, Isten azért teremtett , hogy felkelj, dolgozni indulj, haza menj, TV-t nézz, aludj, pénzt  keress, nyugdíjba menj és meghalj. Tényleg ezért teremtett volna? Azt hiszed, ez minden, amiért Isten ide, a Földre helyezett?

Ha az életedre vonatkozó álmod és terved igazán Istentől való, akkor az valahogyan kapcsolódni fog az ő egyházával és a világgal kapcsolatos tervéhez. Miért adna Isten neked egy én-központú álmot, ami nem függ össze azzal, amit ő akar véghezvinni a világon? Ő használni akar téged az álma és a terve megvalósításához.

És mi Isten nagy, átfogó terve? Isten először is egy családot akar létre hozni, és abba családtagokat gyűjt minden nemzetségből, minden törzsből, minden nyelvterületről és minden népcsoportból. Amikor mindenki - akiről tudja, hogy egyszer családtag lesz - a család részévé válik, akkor Isten terve megvalósul és lezárul. És utána átlépünk majd a második fázisba, ami az örökkévalóság. Istennek ez a nagy terve.

Még mielőtt Jézus visszatért volna a mennybe a feltámadása után, egy nagy látást és egy nagy álmot adott a tanítványoknak. Ezt nevezzük "a nagy küldetésnek", ami a következő: „Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok arra az új tanítványokat, hogy engedelmeskedjenek a parancsolatoknak, amelyeket én adtam nektek. És legyetek biztosak benne: veletek vagyok mindig, még a kor végéig is.” (Máté 28:19-20, NLT ford.)

A nagy küldetés a te elhívásod is. Isten már 2000 esztendeje építi a családját, így mára már 2,3 milliárd ember tagja annak. Az egyház hatalmasabb, mint Kína és India együttvéve. Nincs más, ami nagyobb lenne ezen a bolygón. Miért? Mert Isten alkotta. Ez az egész történelemnek a célja.

Amikor tehát Isten ad neked egy álmot vagy egy tervet az életedre vonatkozóan, az valamiképp kapcsolódni fog az ő nagy és átfogó tervéhez - az ő egyháza növekedéséhez, az ő királysága kiterjedéséhez, és az ő családja építéséhez. És majd amikor Isten terve megvalósul és lezárul, akkor mi mindannyian a mennybe jutunk.

Nem azért helyezett Isten ide, a Földre, hogy öncélúan élj. Kérd Istent, mutassa meg neked az életedre szóló álmát, hogy részese lehess a legnagyobb, a legjobb és a legfontosabb történetnek.

„Ha megpróbálsz ragaszkodni az életedhez, elveszíted azt. Ám ha feladod az életed énértem és a Jó Hírért, megmented azt.” (Márk 8:35)

Beszéljetek róla

  • Milyen álmaid vannak az életedre vonatkozóan?
  • Hogyan járulnak hozzá az álmaid ahhoz, hogy Isten királysága kiterjedjen itt a Földön?
  • Miért fontos, hogy legyenek céljaink?Az igazság az árnyékokról

 

"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem." (Zsolt 23:4)

 

A stressz egyik legnagyobb forrása a veszteség. Elvesztheted az állásod, az egészséged, a pénzed, a becsületed, vagy egy szerettedet.

Amikor az emberek valamit elveszítenek, két reakciójuk lehet: az egyik a félelem, a másik a gyász. A gyász viszont jó, hiszen általa jutunk túl az életünk különböző időszakain. Sőt, ha nem gyászolsz, leragadsz! A gyász nem fog megölni, ha kiengeded magadból.

A félelem azonban egy rossz dolog. A Biblia egyszer sem mondja, hogy ne gyászolj, ne szomorkodj, ne sírj vagy ne kiálts, de annál inkább felszólít arra, hogy Ne félj! És ezt 365-ször teszi! Mert a gyász nem bénít meg, de a félelem igen.

Dávid azt mondja a Zsoltárok 23,4-ben: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem."

A pásztorok gyakran hordoztak magukkal vesszőt és botot, hogy megvédjék a nyájat. Dávid tudta, hogy Isten, ehhez hasonló módon rendelkezik olyan eszközökkel, melyekkel megvédi őt, és bízott Benne, még a legsötétebb völgyekben is.

Néhányan árnyékok völgyén mentek most át – talán a halál árnyékának völgyén, az adósság árnyékának völgyén, a viszály, a depresszió vagy az elkedvetlenedés árnyékának völgyén.

Az árnyékok félelmetesek. Emlékszel, mennyire féltél az árnyékoktól, amikor gyermekként ágyadban feküdtél? Én viszont megtanultam néhány dolgot az árnyékokról:

Először is, az árnyékok nem tudnak bántani.

Másodszor, az árnyékok mindig nagyobbak, mint a forrásuk.

És – itt a jó hír – ahol árnyék van, ott kell fény is legyen! Nem lehet árnyékod fény nélkül. Tehát a kulcsfontosságú dolog, amikor egy árnyékos völgyön mész át, hogy hátat fordíts az árnyéknak, és nézz a fény felé! Mert amíg a fényen – Jézuson, a világ világosságán – tartod a szemeidet, az árnyékok nem fognak megrémiszteni téged!

Így tudsz keresztülmenni a halál árnyékának völgyén. Így győzöd le a stresszt. Bízol Istenben a sötét völgyekben, úgy, ahogyan Dávid, aki így imádkozott: "Amikor kész vagyok feladni, ő tudja, mit kell tennem" (Zsoltárok 142,3a TEV fordítás).

Beszéljetek róla:

  • Mik azok az árnyékok, amikkel mostanában meg kell küzdened? Miért olyan félelmetesek számodra?
  • Hogyan tudnak segíteni az életedben lévő félelmekkel való szembeszállásban a megtanult Igeversek?
  • Mit gondolsz, miért teszi a félelem idegessé az embereket?