Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

„Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot" 20180110

2019. január 09. 18:47 - Andre Lowoa

"Sokan használják Nevemet a mindennapi beszélgetések során, de nem olyan módon, ahogyan az megszólításként felelne meg a Szerepemnek, mint az emberiség Üdvözítőjének.

Mennyire szeretném felszólítani azokat az ateistákat és agnosztikusokat, hogy meghallgathatnák ők is, ahogyan Nevemet a mindennapi beszélgetésük során használják. Ha ez egy szokás lenne, akkor miért nem használnak egy másik kifejezési formát? Miért foglaltok bele a beszélgetésbe, ha nem fogadtok el Engem? Miért használjátok Nevemet istenkáromlás formájában, amikor nem hiszitek, hogy Létezem? ..."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/amikor-eltavolitjatok-az-igazsagot-vagy-meghamisitjatok-azt-akkor-az-mar-nem-igazsag-tobbe-mindaz-ami-marad-egy-ures-vaz/

 
 
Római katolikus:

"† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van. 
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Ezek az evangélium igéi. 
Mk 1,21-28"

------
Görög katolikus: 
"Készítsétek fel a lelketeket, mert az idő nagyon közel van. Inkább összpontosítsatok a lelketek állapotára, mint a jólétetek jövőbeli állapotára.
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/most-a-szeretet-es-a-megteres-konnycseppjeinek-kegyelmet-adom-meg-nekik/
"Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.
Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni."
"

22 A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

23 Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: "Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!"

24 A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!

25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni."

26 Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: "Akkor ki üdvözülhet?"

27 Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: "Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges." "

-----
-----
-----
Tóra:
"Imádkozzatok minden nap, mintha a holnap az utolsó napotok lenne, mert ti nem ismeritek Második Eljövetelem idejét. Ez váratlanul fog megtörténni. Amikor az a nap felvirrad, kevés idő lesz visszafordulni. Ti vagy elfogadtok Engem és azon Ígéretemet, hogy a Királyságomba viszlek benneteket, vagy arra a helyre lesztek küldve, ahonnan nincs visszatérés.

Jézusotok"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/amikor-eltavolitjatok-az-igazsagot-vagy-meghamisitjatok-azt-akkor-az-mar-nem-igazsag-tobbe-mindaz-ami-marad-egy-ures-vaz/
"14 Mondjátok el Egyiptomban, hirdessétek Migdólban, hirdessétek Nófban és Tahpanhészban! Ezt mondjátok: Állj elő, légy erős, mert fegyver pusztít körülötted!

15 Miért menekül Ápisz, a te hatalmas istened? Nem tudott ellenállni, mert elkergette az Úr! ..."

-----