1989. október 31.

Kedvesem, béke legyen veled! Figyelj rám! Szeretettel tanítalak, bölcsességgel tanítottalak, felemeltelek és neveltelek. Maradj kegyeimben, maradj meg tanításomban! Mindent tõlem kapsz, maradj tanításomban rendíthetetlen! Vassulám, enyhítsd azzal Atyám haragját, hogy örömet szerzel Neki! Viszonozd szeretettel a gonoszságot, enyhítsd szereteteddel e gonosz nemzedék elleni haragját! Engem ismerjenek fel benned, amikor szeretettel evangelizálsz a Szeretetért! Veled van az Isten, gyermekem. Az a küldetésed, hogy evangelizálj! A gyengeséget választom, hogy megmutassam erõmet, a szegénységet, hogy megmutassam gazdagságomat és bölcsességemet. Ne tartsd magadat nagyra, maradj semmi, válj még kisebbé, hogy véghez vihessem mûvemet!


1989. október 31.

Uram és Üdvözítõm?

Én vagyok. Béke, gyermekem! Ne félj, ne félj jelenlétemben! Csak akkor félj tõlem, ha ellenem lázadsz! Aki nincs velem, szétszór. Erre gondolj! Kinyilatkoztatásom, amelyet neked adtam, nem szór szét, hanem összegyûjt. Kinyilatkoztatásom egyetlen testté egyesít benneteket. Fogadd békémet, gyermekem! Maradj semmi, maradj bennem! Én, az Úr megáldalak.

(Ezt kételyeim miatt mondta nekem az Úr, mert idõnként azt gondolom, hogy talán tévedek…)

FELTÁMAD EGY NEMZET, AMELYET A TE SZENT NEVEDBEN AJÁNLOTTAK FEL

1989. október 31.

(A fatimai Szûzanya szobrához hajolok, amely ott áll kis asztalomon, ahol írok. Jobb füléhez közelítek, és fülébe súgom:)

Tudod, hogy Jézus valami nagyon értékeset adott nekem, hogy õrizzem meg. Teste megdicsõülésével kapcsolatos, és a lelkek üdvösségére is szolgál. Ezért jövök Hozzád, drága Édesanyám, és arra kérlek, ha teheted, õrizd meg, óvd meg és védd meg részemre! Igen, az Úr kinyilatkoztatása ez. Egészen átadom Neked, a Te kezedbe teszem!
Nekem ugyanis Jézus Szent Szívének mûvével kell törõdnöm, Õ emelt ki erre a küldetésre, és Õ nevelt engem. Hangjára hamarosan felkelnek a halottak sírjukból, minden az Õ dicsõségére lesz.
Hamarosan feltámad egy nemzet, amelyet a Te Szent Nevedben ajánlottak fel, ahogy ezt már régen megjövendölték! 1

Gyermekem, semmi sem tartóztathatja fel Isten szeretetét az emberiség iránt. Még ha üldöznek, bántalmaznak, megtámadnak is, légy okos, és engedelmeskedj Istennek! Senki sem jogosult arra, hogy vádolja Isten választottait. Megõrzöm ezt a kinyilatkoztatást, ahogy Istennek más kinyilatkoztatását is. Bízzál a Szent Istenben! Õ gondot visel mûveire. Félelem nélkül beszélj Isten szeretetérõl, Vassulám! Jöjj, szüntelen imádkozz az Atyához!

Köszönöm Szent Édesanyám, áldott légy!


1Anélkül, hogy tudatában lettem volna, megjövendöltem a kommunizmus bukását Oroszországban. ( Ezt a megjegyzést késõbb - 1992-ben - tették hozzá a mûhöz.)

 

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.03. 07:58