Igazság Könyve:
----
666.
2013. 01. 03.
=7
"Én vagyok az Igazság. Én olyan híreket hozok, amelyek nem kellemesek számotokra - de az Igazságot mondom. Kezdetben nehéz az Igazságot elfogadni, mert egyaránt feltárja a rosszat és a jót. Az emberek csak a kellemes oldalát szeretnék látni, de nagyon gyakran a kellemességek külső melegsége egyszerűen elfedi az Igazságot. Sokan nem tudják élvezni az Igazságot – Isten Létezését, minden dolog Megteremtőjének létezését –, de készek elfogadni a valótlanságokat, amelyeket bemutatnak nekik. Ezek csak múló formái a bizsergésnek és értelmetlenek. Sikerrel járnak megkínzásotokban, és hamis biztonságérzetet adnak nektek. De hiányzik belőlük a lényeg."

Hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy vajon Létezem-e, vagy sem.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/hivom-mindazokat-akik-bizonytalanok-abban-hogy-valoban-letezem-e-vagy-sem/
Amikor elfogadjátok Jézus Krisztust, mint Üdvözítőtöket, sohasem fogtok meghalni. De még lelki szárazságban sem maradtok. 
...
Amikor Isten Jóságát felismeritek, akkor Színe előtt már soha többé nem tudnátok bárki vagy bármi ellen is cselekedni.
...
Első alkalommal azért jöttem, hogy megmentsem az emberiséget a bűntől.
...
Azoknak, akiknek sohasem tanították meg az Igazságot, mert az meg volt tőlük tagadva, Fiam Irgalmas Keze lesz most felkínálva. Ő majd megvilágosítja őket, mert ezek azok, akiket Dicsőséges Királyságába szeretne vonzani.
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-azert-van-az-hogy-annyi-ember-olyan-fajdalomban-es-sotetsegben-van-mert-nem-hisznek-istenben/
Szűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-azert-van-az-hogy-annyi-ember-olyan-fajdalomban-es-sotetsegben-van-mert-nem-hisznek-istenben/
-----
Római katolikus:
"2018-01-03

Karácsonyi idő - január 3.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből 
Aki Krisztusban marad, nem követ el bűnt. 
Szeretteim!
Ha tudjátok, hogy Jézus az igazság, akkor azt is tudnotok kell, hogy mindaz, aki az igazság szerint cselekszik, őtőle született. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Mindaz, aki ebben reménykedik, megszentelődik, mert ő szent.
Aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert a bűn törvényszegés. Tudjátok, hogy Jézus azért jött el, hogy elvegye bűneinket. Őbenne nincs bűn. Aki vétkezik, nem látta, és nem ismerte őt. Aki pedig megmarad őbenne, nem követ el bűnt.
Ez az Isten igéje. 
1Jn 2,29-3,6

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Vö. 3cd. vers. – 6. tónus.
Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. 
Zsolt 97,1.3cd-4.5-6

ALLELUJA
Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, * befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek, Jn 1,14 és 12a – 4 g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Keresztelő János második tanúsága: Jézus az Isten Báránya! 
Abban az időben amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem öt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”
János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”
Ezek az evangélium igéi. 
Jn 1,29-34"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-03

------
Görög katolikus: 
"Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek,hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket.Az állhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki! Akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság.
...

Kísértés és kívánság

12 Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart, mert miután kiállta a próbát, megkapja az örök élet koszorúját, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt.13 Amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akarja őt rávenni valami gonoszságra! Mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg, ő maga pedig senkit sem akar gonoszságra biztatni. "

 
"Mert közületek mindenkit, aki valóban szeret Engem, akadályozni fognak az Irántam való hűségükben egy vagy két kísértésbe esett személy által. Ez volt a helyzet Kereszthalálom óta, és ez így is marad egészen Második Eljövetelemig."
 
 
"31 Ezután tanítani kezdte őket: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A nép vezetői, a főpapok és a törvénytanítók el fogják utasítani, végül megölik, de három nappal később fel fog támadni.”32 Egészen nyíltan beszélt nekik erről. Péter ekkor félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani.33 De Jézus hátat fordított neki, a tanítványaira nézett, majd ezekkel a szavakkal utasította rendre Pétert: „Takarodj a szemem elől[a], Sátán! Nem Isten ügyét tartod szem előtt, hanem az emberi érzéseket.”

34 Ezután Jézus közelebb hívta magához az embereket, meg a tanítványait, és ezt mondta nekik: „Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen."

-----
-----
-----
Tóra:
-----

 

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.02. 18:02