"Szeretteim!
Ha tudjátok, hogy Jézus az igazság, akkor azt is tudnotok kell, hogy mindaz, aki az igazság szerint cselekszik, őtőle született. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Mindaz, aki ebben reménykedik, megszentelődik, mert ő szent."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-01-03

"Ezeket az üzeneteket szent üzenetként kezeljétek.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-mennyei-atya-ezen-uzenetek-eredmenyekent-ket-milliard-lelek-fog-megterni/


VÖ.:
Itt most Keresztelő János tanúsága helyett a sajátomat közlöm, mert Jézus első eljöveteléről nem szükséges meggyőzni a világot.

Azonban napjainkban ugyanúgy kapunk próféciákat, amelyek hozzá már valóban nem tesznek a kinyilatkoztatáshoz, hanem értelmezik azokat a jelenleg aktuális időnek, eseményeknek megfelelően.

Így tehát, ha rajtam ... - a maguk idejében teljesültek azok a próféciák, jövendölések melyeket több ízben is kaptam, akkor azon próféciák, melyeket az egész világ számára közöltek az Égiek, azok is teljesednek a maguk idejében. Sőt, már teljesültek is, hiszen ha figyelmes szemmel követjük:

ezen üzenetekben rejlő próféciák jórészt teljesültek és folyamatosan láthatjuk azokat teljesülni nap mint nap
- immár 2. éve lesz, hogy a liturgikus olvasmányokkal is szinkronban vannak

Azonban fel kell tennünk magunknak, hogyha a
Burke bíboros atya szabta türelmi idő lejár, és Bergoglio-t eretneknek nyilvánítják, és

a liturgiát is megváltoztatják majd - ahogy az üzenetekben ezt a próféciák előrejelzik -, akkor mit vagy Kit kövessünk?

A megváltozott liturgiát-e, vagy az üzenetekben rejlő Igazságot?


“A többi Felszentelt Szolgám pedig alá fog írni egy, az új világvallás iránti hűségfogadalmat”
http://www.masodikeljovetel.hu/a-tobbi-felszentelt-szolgam-pedig-ala-fog-irni-egy-az-uj-vilagvallas-iranti-husegfogadalmat/

VAGY:
“Keresztes Imahadjárat 59. imája

A hűség fogadalma az Isteni Akarathoz

Drága szeretett leányom, ahogy Örök Atyám örökségül hagyta az Ő Pecsétjének nagy ajándékát az emberiség számára, úgy Gyermekeinek szintén hűséget kell fogadniuk az Ő Isteni Akaratának.

Felkérem Isten minden gyermekét, akik továbbra is menetelni fognak az Ő hadseregében, segítvén Isten valamennyi gyermeke lelkének megmentését, beleértve a megrögzött bűnösökét is, hogy tegyék le ezt a fogadalmat

Ó, Magasságos Isten, Mennyei Atya, erőteljesen hűséget fogadok Neked, tisztelvén Téged és engedelmeskedvén Neked mindenben, egyesülve a Te Isteni Akaratoddal a Földön.

Egyetlen szeretett Fiad, az Igaz Messiás Szent Vére által, felajánlom Neked elmémet, testemet és lelkemet, minden lélek nevében, hogy egyként egyesülve mehessünk be a Te Mennyei Királyságodba, hogy teljesedjen Isteni Akaratod amint a Mennyben, úgy a Földön.

Ámen.”

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-7-nap-vasarnap

Barsi Balázs Atya - Az egyház megkísértése ma

"Ha elszakadtok Tőlem a politikai kampányok hajhászásában, melyek arra törekednek, hogy elősegítsék az emberi jogok és a társadalmi igazságosság előmozdítását, akkor meg fogtok tagadni Engem."
http://www.masodikeljovetel.hu/a-kovetkezo-karacsonyt-szuletesem-unnepet-egy-nagy-szertartassal-fogjak-felcserelni/

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.02. 17:00