Drága szeretett leányom, nem tudod, hogy minél jobban követed Üzeneteimet, annál jobban fognak téged gyötörni azok, akik el akarják hallgattatni Hangomat? Mivel ez a Küldetés szeretett Atyám Parancsára folytatódik, minden erőfeszítést meg fognak tenni azok – különösen földi Egyházamban -, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 18:33

Szegény lelkeim, mennyire szenvedtek ateizmusotok jelvénye mögött. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/mennyire-szenvedtek-ateizmusotok-jelvenye-mogott/ “Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: „Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 17:38

Örökség vár rád „Az Ő szelleme a mi szellemünkhöz kapcsolódva megerősíti, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mivel pedig a gyermekei vagyunk, így egyben az örökösei is. Valójában mi Krisztussal együtt Isten dicsőségének az örökösei vagyunk.” (Róma 8:16-17, NLT fordítás) Ha Bill Gates fia vagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 10:16

A titkos hit sekély hit   "Jézus megkérdezte tőle: 'Mit kívánsz, mit tegyek veled?' A vak ezt mondta: 'Mester, hogy újra lássak.'" (Márk 10:51) Nyilvánítsd ki egyértelműen az életcéljaid! Hirdesd ki a szándékaidat, a változást, amit az életeddel el akarsz érni – amit Isten kér tőled, hogy tedd…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 10:15

Mottó: „Isten Országa bennünk van!”

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 08:37

Fenntről kapott feladataink betöltéséért. A mai nap imádsága:Urunk, Istenünk, a megfáradt lelkek gyámolítója! Tégy készségessé minket a Tőled kapott lehetőségek bölcs kihasználására, s növelj minket alázatban, szeretetben és reménységteljes derűvel ajándékozd meg mindennapjainkat! Ámen.Így szól…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 06:52

A gyertya csak akkor lesz valóban gyertya, ha meggyújtják. Azelőtt csak faggyú és kanóc volt.A malomkő egymagában nem képes lisztet őrölni, de egy másikkal hasznos munkát végez. – Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és közösséget ápoljon. – A fenevad egymaga kóborol az erdőben, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 04:22

     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (uralk. 1520-1566) 1552. évi hadjárata kudarccal fejeződött…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 01:32

Aludj többet! „Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsoltárok 127:2)A betegség, a stressz, a családi problémák, a munkahelyi követelmények stb. megfosztanak minket az alvástól. Ha pedig folyamatosan alacsony töltöttséggel működünk, az megmutatkozik a viselkedésünkön, a kapcsolatainkon…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.09. 00:42