Szerző: Andre Lowoa  2018.09.08. 00:00

Drága szeretett leányom, itt az ideje a Keresztes Imahadjárat Csoportok létrehozásának, és azok világszerte való terjesztésének. Ezek az Imák Isten Ereje által adattak és nagy csodák vannak azokhoz társítva. Ezek az Imák elősegítik a megtérés terjedését, testi gyógyulást adnak és enyhítik a háború…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 18:20

kép: MÁRIA ima, rózsafűzér, gyűlölet, bosszú, Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll, és ezt az Új Béke Korszakát azok fogják köszönteni, akiknek elég szerencséjük volt ahhoz, hogy átlépjék kapuját. ... Legyetek mindennap résen, és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 17:47

"Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy majd az egész emberiség örömet érezzen szívében, mert ez az esemény az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy sok lelket fog megmenteni és lehetővé teszi számukra, hogy bemehessenek a földi Paradicsomba."Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 16:32

    Ne csak tanulj a Bibliából - emlékezz is rá! Figyelj jól a szavaimra! Ne veszítsd azokat szem elől! Engedd, hogy a szíved mélyéig hatoljanak, mert életet hoznak azoknak, akik azokat megtalálják, és gyógyulást az egész testüknek." (Péld. 4:20b-22, NIV ford.) A Biblia a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 10:39

Felejtsd el a múltat, inkább a céljaidra összpontosíts  "Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 10:38

BENNED FOGJÁK LÁTNI ARCOMAT 1993. november 26. Afrika, Malawi-Blantyra Mindenható Uram, Te mondtad: “Olyan vagyok, mint a folyam mellékága, mint a csatorna, amely átszeli a kertet. êgy szóltam: öntözni akarom kertemet, locsolni akarom virágágyaimatí.” 1 Nyomorúságunk meghatotta…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 09:08

A házasság nem csupán boldogsági társasvállalat. Szenvedések is vannak az életben. Tehát az egybekelők azokra a szenvedésekre is vállalkoznak. Csakhogy addig ki-ki a maga baját szenvedte, az egybekelés után már a másik baját is. Nem minden hónap május.Gárdonyi GézaA szeretetnek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 06:23

Életút... A mai nap imádsága:Uram, Istenem! Nyugtalan napjaimba Te hozz békességet, hogy boldogan tudjak hálát adni mindenért! Ámen    Áldjad az URat! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.Zsolt 103,2-3Nem korunk felfedezése, hogy a lélek disszonanciája megbetegíti a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 03:25

Adj bele mindent, amid van! ... egyet teszek..." (Filippi3:14)Tégy fel magadnak két kérdést! Első kérdés: szeretném megkapni a legjobbat ab­ból, amit Isten adni akar? Nem könnyű korán felkelni, mikor mások még alszanak, és felkészülni az előttünk álló kihívásra. Mint Jézus a Gecsemáné kertjében, te…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 00:37

E szent írás egyben szent áldásul szolgál. Bizonyíték a következő szent tanács. Római XII. Pius 1902 január 18-án kiadta Jézus Krisztus nevében,L.F.K.K.H.L.K.N.K. Az Atyának és fiúnak és szentlélek Istennek nevében Amen. Úgy, mint Krisztus a Kálvária hegyén szenvedett, úgy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 00:03

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.07. 00:01