Szerző: Andre Lowoa  2018.09.05. 00:00

Antifóna: A három ifjú hálaéneke (Dániel 3, 57-88 és 56) Énekeljük a három ifjú énekét, melyet a szent ifjak a tüzes kemencében énekeltek az Urat áldva. (Húsvéti időben: Alleluja.) Áldjátok az Úr minden alkotmányai az Urat * dicsérjétek és magasztaljátok őt…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 18:34

Drága szeretett leányom, milyen kevesen vannak, akik őszintén szeretnek Engem azok között, akik hisznek Istenben, vagy akik Emberfiaként fogadnak el Engem. Azt mondják, hogy szeretnek Engem, de sokan nem élnek Tanításaim szerint. Ti nem mondhatjátok, hogy szerettek Engem s ugyanakkor másokat…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 18:03

KÉP: jesus vs sátán hitehagyás, Hazugság Királya, Hazugság, Isteni beavatkozás, gyilkosság, abortusz, összeütközik, összecsapás, tábor,   "De ha elfogadjátok a gyilkosságot és az abortuszt, és nem szálltok szembe az ilyen gonoszsággal, akkor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 17:32

"... minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eukarisztia formájában és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért.Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanának üzeneteimre, ha…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 16:39

  Ne add fel a növekedést! "Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek." (Róma…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 10:44

Alakíts ki olyan szokásokat, amelyek Istenképűvé formálnak “Hit által hagyta el Mózes Egyiptomot, anélkül, hogy félt volna a király haragjától. Ahogy meglátta a láthatatlan Istent, nem fordult többet vissza.” (Zsid 11:27, TEV fordítás) Néha nincs kedvem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 10:43

A szentmisére való előkészület igazában már otthon kezdődik Az őseink úgy mentek el szentmisére, hogy már otthon elkészítették adományukat; – azután elmentek a collecta-templomba és onnan körmenetben imádkozva és énekelve mentek az áldozat bemutatására a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 10:35

2016. 09. 04. 10:23:47

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 10:23

A Szentlélek eltereli figyelmünket magunkról. Meggyőz arról, hogy semmik vagyunk, és hogy Krisztus minden mindenekben. (Spurgeon) „Aki azt mondja, hogy Jézus Krisztus őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.” (1Jn 2,6)Ő bennünk és mi benne, felfoghatatlan…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 07:25

TOVÁBBRA IS HALADJ ELÕRE AZ EGYSÉG ÚTJÁN!   2002. január 18. Uram? Én vagyok. Béke legyen veled! Sokféleképpen megmutattam neked mindenhatóságomat. Nem fosztottalak meg világosságomtól és irgalmamtól ezekben az években. Mindössze szeretetet akarok tõled, nõvérem. Szeretetet…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 04:41

  EGY-Isten... A mai nap imádsága: URam, Istenem, Világteremtő Erő! Add, hogy ne ragadjak bele soha földhözragadt elképzelésekbe, amikor Rólad elmélkedem! Ámen Dánielnek pedig azt mondta a király: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 04:28

A megbocsátás hozza el a békességet „Bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van!” (Márk 11:25)Egy hölgy zaklatott volt, mert a menye elfelejtette meghívni őt egy családi piknikre. Amikor aztán a fia az esemény reggelén felhívta őt, hogy meghívja, ő mérgesen így…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 00:52

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.04. 00:01