Általánosan elfogadott az a megállapítás, hogy szeptember a három ember végű hónap elseje még szép ember, november már csúf, december pedig éppen rossz ember. Rigmusba szedve így hangzik: „Szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember.” Az őszelő jele a sok gyülekező fecske. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 22:04

Római katolikus: “ 2018-10-0126. évközi hét hétfő   OLVASMÁNY Jób könyvéből Isten olykor megengedi, hogy súlyos csapások érjenek minket, de akkor is vigyáz reánk. Költői látomás egy égi gyűlés-jelenetről: Egy napon amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is ott…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 18:28

“Egyesek kérdezni és kérdezni fogják: vajon ezek az Üzenetek valóban a Mennyországból jönnek? Aztán tele lesznek gyötrelmekkel, mert tudják, hogy az életük hamarosan megváltozik, és tanúi lesznek Második Eljövetelemnek.Ez azt jelenti, hogy a mai napig folytatott életük a felismerhetetlenségig meg…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 17:49

"Az idő közeledik, amikor Fiam még egyszer megpróbálja megmenteni a világot az (örök) kárhozattól. Fontos gyermekem, hogy továbbra is mindenben engedelmeskedj, amelyet drága Fiam kért tőled."Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 16:17

Boldogasszony Anyánk Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Ó Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról, édes hazánkról,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 10:12

  Négy hallókészülék, hogy meghalljuk Isten Szavát „Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét” Jakab 1:21. Ha Isten szava megáld minket, fogékonynak kell lennünk. A Szentíráson keresztül Isten Szava hasonló a maghoz. Amikor Jézus a magvető példázatáról beszélt, azt mondta „A mag az Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 10:05

Használd ki az idődet! "A tőled telhető legjobb módon használd ki az idődet" (Kolossé 4:5/b, ICB fordítás) Ha készen akarsz állni arra, hogy Isten használhasson, először is meg kell ismerned Jézus Krisztust. Aztán, az örökkévalóságot szem előtt tartva kell használnod az idődet. A Kolossé…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 10:04

A kockázatos engedelmesség Isteni garanciával jár "Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van." (Lukács 19,26)A merész hit megköveteli, hogy úgy tegyük meg az első lépést, hogy nem tudjuk a második mi lesz. Isten használ kockázatokat,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 10:03

Nigériában Barnabás Nwoye hazájában 2018 szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén, több országot (Indiát, Belgiumot, Bosznia-Hercegovinát, a Bahamákat) újonnan Jézus Krisztus Szent Vérének szenteltek, és megújították az eddigiek (köztük Magyarország) odaszentelését. A…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 08:42

DICSÉRD ÉS HIRDESD NEVEMET! Las Vegas, 1996. december 4. Szeretlek, Uram. Ó, Vassula! Meghívlak, pihenj meg Szentséges Szívemben! Jöjj, Atyám gyermeke! Jöjj! Én vagyok a te Istened, a te Sziklád, az Örökséged. Az én dicsõségemre keltettelek életre a bölcsességgel. Gyengéden vezettelek és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 08:00

A gőg kibuktatta Sault a királyságból, Nabukodonozort az emberek társaságából, Hámánt a fejedelmi udvarból, Ádámot a paradicsomból, és Lucifert a mennyországból. (Spurgeon) A tengerparton a csónakja árnyékában békésen szunyókáló halászt egy turista fényképezőgépének kattogása zavarja meg, s…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 07:32

Adósságaink... A mai nap imádsága: URam! Fel sem tudom sorolni, mi mindennel tartozom Neked. Add, hogy hálás tudjak lenni mindenért, s hálám másokra kiáradó szeretetté váljon! Ámen      Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 05:24

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 00:11

Add egész életed Krisztusnak! „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az…” (2Korinthus 5:17)Egyszer egy ember újságot olvasott, amelynek egyik lapján egy világtérkép volt. Gyorsan kitépte az újságból, majd még kisebb darabokra tépte, és odaadta a kisfiának, hogy rakja ki újra. Kis idő múlva a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.30. 00:07